تحقیق تاریخ پوشش زنان در ایران

مقدمه: ردیابی پوشاک مردم یک سرزمین که از آغاز چگونه بوده یا چگونه تحول یافته، کاری در خور تحقیق و دقت است. آدمی از زمانی که از برهنگی خود احساس شرم کرد با وسایل ممکن خود را پوشانید. ولی براستی چگونه و با چه وسایلی ستر عورت کردند. و اینکه پوشاک زنان این سرزمین، پیش از آمد آریائیهای مهاجر چگونه بوده اس…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 79

حجم فایل: 62 کیلوبایت

قیمت: 18000 تومان

مقدمه:

ردیابی پوشاک مردم یک سرزمین که از آغاز چگونه بوده یا چگونه تحول یافته، کاری در خور تحقیق و دقت است. آدمی از زمانی که از برهنگی خود احساس شرم کرد با وسایل ممکن خود را پوشانید. ولی براستی چگونه و با چه وسایلی ستر عورت کردند. و اینکه پوشاک زنان این سرزمین، پیش از آمد آریائیهای مهاجر چگونه بوده است نیز پر از ابهام و اشکال است. لباس به عنوان پوششی که سلامتی انسان به آن وابسته است، برای هر زن و مرد الزامی است. زن حق خود آرایی و تجمل دارد ولی حق تبرج و خود نمایی، ندارد.

زنان ایران بی حجاب و بدون پوشش نبودند، بلکه در هر عهدی پوشش مخصوص به خود داشتند که با ظهور اسلام حجاب آنها کامل گشت.

فهرست مطالب

مقدمه1

فصل اول

پوشاک زنان در ایران باستان

زنان ایلامی

زنان آشوری

زنان ماد

زنان هخامنشی

زنان اشکانی

زنان ساسانی

فصل دوم

حجاب زنان ایران باستان و تاثیر آن در اسلام

فصل سوم

لزوم پوشش زن از دیدگاه اسلام و قرآن.

فصل چهارم

حجاب و پوشاک بانوان ایران از آغاز اسلام تا صفویه

زنان دوره سلجوقی

زنان دوره مغولی

زنان دوره تیموری

زنان در دوره آق قویونلوها

فصل پنجم

پوشاک زنان از عهد صفویه تا اوایل قاجار

زنان صفوی

زنان دوره افشار و زند

فصل ششم

پوشاک زنان در دوره قاجار

پوشش زنان قاجار در زمان احمد شاه

فصل هفتم

لباس محلی زنان ایرانی از دوره قاجار تا زمان حاضر

زنان کرد

زنان لر

زنان سواحل دریای خزر

زنان ترکمن

زنان بندری

زنان بلوچ

منابع و مآخذ 74

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تحقیق تاریخ
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی تاریخ
 • تاریخ پوشش زنان
 • زنان ایلامی
 • زنان ایرانی
 • زنان آشوری
 • زنان ماد
 • زنان هخامنشی
 • زنان اشکانی
 • زنان ساسانی
 • پوشاک زنان در ایران باستان
 • تحقیق تاریخ پوشش زنان در ایران

کلیک برای خرید