تحقیق تاریخ تمدن

خصوصیات تمدن بابلی: تمدن بابلی اصولا بر پایه بازرگانی تکیه داشت و بیشتر اسنادی که از آن زمان مانده جنبه تجارتی دارد و به خرید و فروش و وام گرفتن وقرارداد و مشارکت و دلالی و مبادله و وصیت و سفته و نظایر آنها مربوط می شود. موقعیت بابل نسبت به راه های آبی دجله و فرات مردم را ثروتمند بارآورد و روح ما دی…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 57

حجم فایل: 44 کیلوبایت

قیمت: 13000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • دانلود جلد هشتم کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت- متن انگلیسی و فارسی، در قالب pdf. توضیحات: کتاب تاریخ تمدن (ویل دورانت) جلد هشتم با عنوان عصر لویی چهاردهم. این کتاب ها که در 11 جلد می باشند، درباره تاریخ جهان است. لازم به ذکر است که ترجمه… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 44,631 کیلوبایت قیمت: 7000 تومان دانلود جلد هشتم کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت- متن انگلیسی و فارسی، در قالب pdf. توضیحات: کتاب تاریخ تمدن (ویل دورانت) جلد هشتم با عنوان عصر لویی چهاردهم. این کتاب ها که در…

 • دانلود جلد ششم کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت- متن انگلیسی و فارسی، در قالب pdf. توضیحات: کتاب تاریخ تمدن (ویل دورانت) جلد ششم با عنوان اصلاح دینی. این کتاب ها که در 11 جلد می باشند، درباره تاریخ جهان است. لازم به ذکر است که ترجمه فارسی این… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 53,900 کیلوبایت قیمت: 7000 تومان دانلود جلد ششم کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت- متن انگلیسی و فارسی، در قالب pdf. توضیحات: کتاب تاریخ تمدن (ویل دورانت) جلد ششم با عنوان اصلاح دینی. این کتاب ها که در…

 • دانلود جلد چهارم کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت- متن انگلیسی و فارسی، در قالب pdf. توضیحات: کتاب تاریخ تمدن (ویل دورانت) جلد چهارم با عنوان عصر ایمان. این کتاب ها که در 11 جلد می باشند، درباره تاریخ جهان است. لازم به ذکر است که ترجمه فارسی این… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 54,997 کیلوبایت قیمت: 7000 تومان دانلود جلد چهارم کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت- متن انگلیسی و فارسی، در قالب pdf. توضیحات: کتاب تاریخ تمدن (ویل دورانت) جلد چهارم با عنوان عصر ایمان. این کتاب ها که در…

 • دانلود جلد دوم کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت- متن انگلیسی و فارسی، در قالب pdf. توضیحات: کتاب تاریخ تمدن (ویل دورانت) جلد دوم با عنوان یونان باستان. این کتاب ها که در 11 جلد می باشند، درباره تاریخ جهان است. لازم به ذکر است که ترجمه فارسی این… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: pdf حجم فایل: 47,852 کیلوبایت قیمت: 7000 تومان دانلود جلد دوم کتاب تاریخ تمدن ویل دورانت- متن انگلیسی و فارسی، در قالب pdf. توضیحات: کتاب تاریخ تمدن (ویل دورانت) جلد دوم با عنوان یونان باستان. این کتاب ها که در…

 • تمدن معاصر غربی به دنبال سلطه بر تمدن مهدوی، در قالب ورد و در 28 صفحه… فرمت فایل دانلودی: docx فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 28 حجم فایل: 78 کیلوبایت قیمت: 8000 تومان تمدن معاصر غربی به دنبال سلطه بر تمدن مهدوی در قالب ورد و در 28 صفحه عبارات و واژگان کلیدی: تمدن معاصر غربی سلطه مهدوی کلیک برای خرید 4.7 760

خصوصیات تمدن بابلی:

تمدن بابلی اصولا بر پایه بازرگانی تکیه داشت و بیشتر اسنادی که از آن زمان مانده جنبه تجارتی دارد و به خرید و فروش و وام گرفتن وقرارداد و مشارکت و دلالی و مبادله و وصیت و سفته و نظایر آنها مربوط می شود.

موقعیت بابل نسبت به راه های آبی دجله و فرات مردم را ثروتمند بارآورد و روح ما دیگری در میان ایشان رونق گرفت، و همین روح است که در آن تمدن مانند تمدن های دیگر پس از آن توانسته است تقوی و آزمندی را با یکدیگر سازش دهد. ادبیات آن زمان نشان می دهد که آن مردم زندگی پرفعالیت و مایه خرسندی داشته اند ولی از همه جای آن ادبیات آَشکار می شود که مانند سایر مدنیت ها بندگی و خرید و فروش بردگان در کار بوده است دوره تکامل آن عهد حکومت است که بابل مرکز بورس برده داری است که برای کارهای نظامی و جنگی و اعمنال به طرز بیگاری وامی داشتند. در زیر اجتماع بابلی طبقه بندگان همچون نهر خروشانی در جریان بود طبیعی است که در چنین اجتماعی هرگز فکر دموکراسی راه پیدا نمی کند، شکل و رنگ اقتصادی آن خود مستلزم این است که حکومت مطلقه یی متکی بر ثروت بازرگانی یا امتیازات تیولداری برقرار باشد و عنف و شدت قانونی را به صورت حکیمانه یی بر همه جا توزیع کند. و اوهام و خرافات را ترویج دهد.

در تمدن بابلی برمی خوریم که هیچ تمدنی از لحاظ پابند بودن با و خرافات بپای تمدن بابلی نمی رسد و بازار کاهنان و ساحران و پیشگویان رایج است. اغراض مروجین این ادیان و خرافات آن بوده که مرد بابلی را مودب و فرمانبردار بار آورند نمونه های زنای مدقس را باید نام برد.

دوازده لوح شکسته که متعلق به کتابخانه آشور بنی پل به دست آمد، گویای حالت ترین اثراتی بین النهرین یعنی حماسه گیلمکش را در بر دارد نظیر حماسه ایلیاد است که رموز اجتماعی بابلیان را روشن می سازد در این ضمایم باید علم نجوم را مختص بابلیان بدانیم. بابلیان که مردم تجارت پیشه بودند و به همین جهت امید کامیابی در هنر بود از تجارت ریاضیات پیدا شد و علوم ریاضی علم نجوم را فراهم آورد.

باز دیری نپایید این قدرت بابلیان به همسایه شمالی خود آشور انتقال یافت.

آشوریان شاخه ای از نژاد سامی و از مشخصات آنها داشتن بینی دراز با لبهای کلفت و ریش بلند بود. کلمه آسور یا آشور اسم رب النوعی بود که ایشان می پرستیدند، این قوم زمانی که سومریان در نواحی جنوبی بین النهرین هنوز گرفتار دستجات دیگری از سامی ها نشده بودند در قسمت شمال بین النهرین شدند و شهر آسور در آخر نینوا را به پایتختی گزیدند تا اینکه به علت داشتن خوی و خصلت جنگجویی و درنده خویی که برعکس شجاعت و مردانگی از آن تعبیر کرده اند توانست ظلم و تسلط خود را بر اقوام و دولت های نه تنها بین النهرین بلکه تمام کشورهای آسیای قدیم اعمال نماید. با تسلط آشوری های مهاجم و جنگی بر اقوام زراعت پیشه و کشاورز بین النهرین مردم این منطقه را برده خویش ساخته و دسترنج آنها را با غراض خونخواری شان اختصاص دهند. بیش از دویست سال مردم بین النهرین ساز و برگ نظامیان آشوری را تغذیه دادند و امپراتوری متکی بر قدرت نظامی را نگه داشتند و همه جا را ویران ساختند تا شهر خودشان آسور را زینت دهند.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تحقیق تاریخ
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی تاریخ
 • تاریخ تمدن
 • تمدن
 • انواع تمدنها
 • خصوصیات تمدنها
 • تاریخچه تمدنها
 • تمدن
 • تاریخچه

کلیک برای خرید