تحقیق ثبت اختراعات ایران (گردآوری مقالات و چند نمونه)

فصل اول وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی • نظارت بر اجرای صحیح قانون و مقررات مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی در سطح کشور (موضوع آئین نامه سازمان اداری و وظایف ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40) • نظارت بر فعالیت های مربوط به ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و عندال…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 56

حجم فایل: 72 کیلوبایت

قیمت: 13000 تومان

فصل اول

وظایف اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی

• نظارت بر اجرای صحیح قانون و مقررات مربوط به ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی در سطح کشور (موضوع آئین نامه سازمان اداری و وظایف ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی مصوب 12/6/40)

• نظارت بر فعالیت های مربوط به ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و عنداللزوم راهنمایی و ارائه طریق به واحدهای تابعه در انجام وظایف و حل مشکلات و مسائل مربوط

• تدوین دستورالعمل های مربوط به ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و اتخاذ تدابیر لازم به منظور وحدت و ایجاد هماهنگی در نحوه انجام امور در واحدهای ثبتی

• بررسی و اجرای صحیح قراردادهای بین المللی و مقررات اتحادیه پاریس و سازمان بین المللی مالکیت معنوی (O. M. P) با توجه به سیاست سازمان ثبت و استفاده از تجربیات سایر کشورها و حسب مورد شرکت در اجلاس ها و کنفرانسهای مربوط به نمایندگی از طرف سازمان متبوع (موضوع ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ایران به اتحادیه عمومی بین المللی معروف به پاریس مصوب 1337)

• رسیدگی و اقدام در مورد بازداشت سهام اشخاص ممنوع المعامله در شرکتهای تجاری به تقاضای مراجع قانونی بر طبق قانون اجرای احکام مدنی و آئین نامه ها اجرای مفاد اسناد رسمی

• بررسی طرح های کلی مربوط به ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری و تأمین موجبات اجرایی آن

• انجام مکاتبات لازم با دفتر حقوقی و امور بین الملل در رابطه با وظایف و مسئولیتهای محوله

• شرکت در جلسات دادگاه ها و دادسراهای مرکز و شهرستانها بنا به دعوت رؤسای محاکم

• نظارت بر تغییر وضعیت حقوقی شرکتها براساس تصمیمات متخذه از سوی دادگاه ها و دادسراهای مرکز و شهرستانها (موضوع ماده 270 قانون تجارت)

• بررسی و عنداللزوم اظهارنظر راجع به وکالتنامه های تنظیم شده در خارج از کشور در ارتباط با ثبت شرکتها

• بررسی و پاسخ به سؤالات مراجع و اشخاص خارجی در ارتباط با ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی

• تأیید مدارک شرکتها جهت ارائه به وزارت امور خارجه

• شرکت در جلسات منعقده در وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی در ارتباط با ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری و مالکیت صنعتی

• بررسی و اجرای تصمیمات قانونی و وزارتخانه ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی که سازمان ملزم به رعایت آن است.

• بررسی و رسیدگی لازم نسبت به طرح اساسنامه های شرکت های سهامی عام موضوعم ماده 8 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت

• نظارت بر اجرای مقررات موضوع اصل هشتاد و یک قانون اساسی در مورد ثبت شرکتها و مؤسسات خارجی (موضوع ماده 5 آئین نامه اصلاحی مصوب 1311)

• رسیدگی در مورد طرح اعلامیه پذیره نویسی و اجازه انتشار آنها درخصوص شرکتهای سهامی عام موضوع مواد 9 و 10 قانون اصلاحی قسمتی از قانون تجارت

• بررسی و رسیدگی به تقاضای متقاضیان تأسیس شرکت و عنداللزوم اخذ مجوز و استعلامهای لازم از مراجع ذیصلاح (ماده 3 نظامنامه قانون تجارت)

• بررسی و رسیدگی به اسناد و مدارک مالکیت املاکی که جزء سرمایه اولیه شرکت منظور شده و یا در قبال سهام سهم الشرکه جدید به شرکتها منتقل شده و در صورت لزوم استعلام از مراجع ذیصلاح (طبق قانون تجارت)

• بررسی و انجام پلمپ دفاتر تجارتی موضوع ماده 11 قانون تجارت

• محاسبه و تعیین هزینه های متعلقه قانونی

• بررسی و تنظیم آگهی تأسیس شرکت و ارسال آن به دفتر روابط عمومی به منظور انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار

• بررسی و رسیدگی به صورتجلسات تغییرات و در صورت لزوم اخذ استعلام های مورد نیاز درخصوص موجودیت شرکتها (ماده 9 آئین نامه اصلاحی ثبت مصوب 1311)

• بررسی و رسیدگی ثبت علائم تجاری و تغییرات آن اعم از داخلی و خارجی موضوع مواد یک الی بیست و پنج قانون ثبت علائم و اختراعات

• بررسی و اقدام درخصوص تعیین و تغییر نام شرکتها و مؤسسات غیرتجاری در تهران و سایر استانها

• بررسی و رسیدگی علائمی که به صورت کلیشه یا تصویر ارائه می گردد

• رسیدگی و تهیه آگهی ابطال علائم به تقاضای صاحب علامت طبق احکام صادره از دادگاه ها

• رسیدگی به اعتراضات واصله در مورد علائمی که آگهی شده موضوع مواد 17 و 18 و 19 قانون تجارت

• بررسی و تعیین میزان حق الثبت علائم تجاری و تجدید آن (موضوع ماده 15 قانون تجارت)

• بررسی و انجام ثبت اختراعات داخلی و خارجی و تغییرات و یا انتقال آن موضوع مواد 26 و 27 و 28 و 29 قانون ثبت علائم و اختراعات

• بررسی و تعیین اقساط سالیانه حق الثبت اختراع (موضوع ماده 35 قانون مزبور)

• بررسی و رسیدگی در مورد ثبت تشکیلات و مؤ سسات غیرتجاری موضوع مواد 584 و 585 قانون تجارت

• ثبت خلاصه انواع شرکتهای ثبت شده اعم از سهامی غیرسهامی، انواع تعاونیها و غیره در دفتر مربوط با رعایت تسلسل

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق تاریخ
  • دانلود تحقیق
  • کار تحقیقی تاریخ
  • ثبت اختراعات
  • اختراعات
  • تحقیق ثبت اختراعات ایران (گردآوری مقالات و چند نمونه)
  • ثبت اختراعات ایران
  • گردآوری مقالات
  • مقالات
  • دانلود مقاله

کلیک برای خرید