تحقیق نقد و بررسی متون تاریخی، راحه الصدور و آیه السرور راوندی

مقدمه: منطقه کردستان به دلیل وجود اقلیت قومی مذهبی در آن همواره در دوره های مختلف تاریخی تحولات آن مهم بوده است منتهی کمتر به آن توجه شده است هدف از انجام این تحقیق شناخت بیشتر حوادث این منطقه بوده البته فقط در یک مدت کوتاه، در تاریخ معاصر منتهی در این برهه زمانی هم، این کار بسیار ناقص بوده و شامل…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 43

حجم فایل: 29 کیلوبایت

قیمت: 10500 تومان

مقدمه:

منطقه کردستان به دلیل وجود اقلیت قومی مذهبی در آن همواره در دوره های مختلف تاریخی تحولات آن مهم بوده است منتهی کمتر به آن توجه شده است هدف از انجام این تحقیق شناخت بیشتر حوادث این منطقه بوده البته فقط در یک مدت کوتاه، در تاریخ معاصر منتهی در این برهه زمانی هم، این کار بسیار ناقص بوده و شامل کلیه جوانب نمی باشد چون در این تحقیق بیشتر به بررسی جنبه های از شخصیت و فعالیت قاضی محمد توجه شده است اما در طی آن سعی شده که از کلیه جریاناتی که قاضی محمد در آنها نقشی داشته مطالبی بیان شود. ابتدا سعی شده پیشینه پژوهش حاضر به دست آید، نتایجی که کسب شد بدین شکل بود که دو پایان نامه در مورد جمهوری کردستان نوشته شده که یکی از پایان نامه ها در دانشگاه تربیت مدرس می باشد و به کوشش آقای مولودی درباره تحلیل جامعه شناختی جمهوری کردستان نوشته شده است و پایان نامه ای دیگر که آقای سجادی با عنوان جمهوری کردستان نوشته در دانشگاه شهید بهشتی که طی این پایان نامه به بررسی پدیده ناسیوناسیم کرد پرداخته اند. و در این پژوهش سعی شده است با یک رویکرد جدید و آن هم، نقش رهبری قاضی محمد در موضوع بررسی شود اکثر کتابهای که به زبان فارسی در مورد این موضوع در دسترس است بسیار مختصر در مورد موضوع بحث نموده اند ولی در عین حال تعدادی از این کتابها با تزئینی و بیطرفانه حوادث را نقل نموده اند از جمله کتابی که جدیداً (یک سال پیش) منتشر شده است به نام هویت تاریخی و مشکلات مردم کرد چون خود نویسنده کتاب درزمان جمهوری کردستان در مهاباد و دانش آموز سال دوم دبیرستان بوده است اگر چه اطلاعات بسیار مختصر ولی اطلاعات موثقی را ارائه می دهد و بیشتر کتابهای نوشته شده دیگر هم به زبان انگلیسی است که تعدادی به فارسی ترجمه شده است.

بعضی از کتابهای مورد استفاده مثل چیشتی مجبور که خاطرات سرافکندی است وی خودش عضو حزب بوده و از نزدیک جریانات را دیده و بسیار سودمند است و همچنین کتاب درک کینان که از سرهنگهای ارتش بریتانیا در عراق بوده در فاصلهای سالهای جنگ دوم جوانی و از نزدیک با کردها آشنایی داشته است، مطالعه این کتابها کمک بزرگی برای ارائه این تحقیق نموده است. و از منابع اصلی این موضوع می باشند.

فهرست مطالب

مقدمه

فصل اول: وضعیت منطقه کردستان در اواخر جنگ جهانی دوم

الف – ورود روسها به منطقه

ب – تکاپوهای کردها

فصل دوم: کومله ژ. ک (ژیانده نه وی کردستان)

الف – شکل گیری کومله ژ. ک

ب – ورود قاضی محمد به کومله

ج – واقعه شهربانی مهاباد

د – معرفی قاضی محمد

ذ – فعالیتهای شوروی در منطقه و ارتباط آن با کومله

فصل سوم: حزی دمکرات

الف – فرآیند شکل گیری حزب دمکرات

ب – تأسیس حزب و اهداف آن

ج – ورود بارزانیها به ایران و اعلام جمهوری

فصل چهارم: یکسال حکومت کردستان

الف – اقدامات و فعالیتهای جمهوری کردستان در منطقه

ب – مناسبات و روابط فرقه دمکرات کردستان و آذربایجان

فصل پنجم: الف – علل و عوامل فروپاشی جمهوری کردستان

1-عوامل داخلی

2-عوامل خارجی

ب – ورود نیروهای دولت مرکزی به منطقه و تسلیم شدن قاضی محمد

ج- محاکمه قاضی محمد

د – اتهامات قاضی محمد

ذ – دفاعیات قاضی محمد

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تحقیق تاریخ
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی تاریخ
 • تاریخ متون
 • متون های تاریخی
 • ترجمه متونهای تاریخی
 • کتابهای تاریخی
 • نقد و بررسی متون تاریخی
 • راحه الصدور و آیه السرور راوندی
 • راحه الصدور و آیه السرور راوندی
 • نقد و بررسی
 • نقد و بررسی متون تاریخی

کلیک برای خرید