پایان نامه بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس

زندگینامه انسان شناسی انسان و کار انسان و آگاهی رو بنا و زیر بنا تقابل زیر بنا و رو بنا زندگینامه مارکس مارکس در پنجم ماه مه 1818 در تری یر شهری باستانی و کلیسایی در منطقه راین آلمان متولد شده پدر و ماردش از اخلاف خاخامهای یهودی بودند نام خانوادگی او مردخایی بوده است و پیش از مارکس مارکوسن…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 252

حجم فایل: 191 کیلوبایت

قیمت: 37000 تومان

زندگینامه

انسان شناسی

انسان و کار

انسان و آگاهی

رو بنا و زیر بنا

تقابل زیر بنا و رو بنا

زندگینامه مارکس

مارکس در پنجم ماه مه 1818 در تری یر شهری باستانی و کلیسایی در منطقه راین آلمان متولد شده پدر و ماردش از اخلاف خاخامهای یهودی بودند نام خانوادگی او مردخایی بوده است و پیش از مارکس مارکوسن پدر مارکس هاینریش در سال 1817 برای مصون ماندن از انفصال یهودیان از خدمات دولتی به کیش مسیحیت لوتری گرویده بود.

منطقه راین که زیر تأثیر انقلاب فرانسه بود اگرچه در سال 1815 به پادشاهی ارتجاعی پروس پیوسته بود به لحاظ اقتصادی و سیاسی بصورت پیشرفته ترین بخش آلمان باقی ماند.

هاینریش مارکس حقوقدانی موفق و لیبرالی معقول و با ایمان عمیق به نیروی خرد نوه بزرگش اسوه او بود یک فرانسوی که از صمیم قلب به ولتر و روسو ارادت می ورزید توصیف کرد. رابطه پسر و پدر صمیمانه بود و مارکس عکس از پدر داشت که تا آخر با خود به گور برد.

دوران تحصیل:

ابتدایی و متوسطه 1 مارکس که در خانواده ای مرفه از طبقه متوسط پرورش یافته بود. دوران دبیرستان را در تری یر گذراند وآموزش لیبرالی با تأکید بر ادبیات کلاسیک یونانی و لاتین طی کرد. در دوره متوسطه دانش آموزی برجسته نبود و نشانه ای از عظمت در او مشاهده نشد. در این دوران وست فالن پدر زن مارکس بر او اثر زیادی گذاشت و او را با آثار شکسپیر و هومر آشنا ساخت.

دوره تحصیلات دانشگاهی:

مارکس در سال 1835 برای تحصیل حقوق به دانشگاه بن رفت و زندگی مرفه پدر زمینه ای برای تحصیل او فراهم ساخت و این دوران مارکس مانند دوستانش مرتب مشروب می خورد و بدهکاری به بار می آورد و به دعوا و زد و خورد می پرداخت و حتی به جرم عربده کشی شبی را در زندان گذرانید. مارکس در ایام تعطیلی تابستان 1936 عاشق ینی وستفالن شد که 4 سال بزرگتر از مارکس ولی از نظر زیبایی شهره شهر بود که به علت مخالفت خانواده وی با این وصلت ازدواج آنها تا 19 ژوئن 1943 به درازا کشید2. در سال 1836 مارکس به قصد ادامه تحصیل حقوق به دانشگاه برلین رفت ولی به مکالمه حقوق پرداخت و سپس به فلسفه ناب روی آورد. 3

فهرست مطالب

فصل اول

زندگینامه2

انسان شناسی8

انسان و کار14

انسان و آگاهی17

روبنا و زیربنا20

تقابل زیربنا و روبنا27

فصل دوم

طبقات و دیالکتیک مارکس32

نظریه مارکس درباره طبقات34

طبقه کارگر یا پرولتاریا45

طبقه متوسط51

طبقه حاکم و آرمانهای طبقه حاکم52

طبقه در خود و طبقه برای خود و جامعه بی طبقه54

تقابل طبقه در خود و طبقه برای خود59

مارکس و تضاد طبقاتی62

مارکس و نقد طبقه متوسط66

مفاهیم جایگزین69

فصل سوم

مفهوم از خود بیگانگی79

کار و از خود بیگانگی86

غفلت مارکس از کنش آگاهانه91

طلوع مالکیت و قشربندی96

انواع مالکیت از نظر مارکس97

مراحل تکامل97

مراحل تکامل خاص و عام از نظر مارکس102

فصل چهارم

پیشینه ها، عوامل و شرایط انقلابات104

تئوریهای تبیین کننده پیدایش انقلاب105

ابعاد تحول انقلاب118

تئوریها و مدلهای تحلیل انقلاب157

فصل پنجم

جامعه شناسی مارکسیستی و انقلاب مالکیت خصوصی165

جنگ طبقاتی و نقش تاریخی طبقه پرولتر166

عوامل و شرایط و مبشرین انقلاب167

فقر و انقلاب168

تاریخ و مبارزه طبقاتی169

تئوریهای مارکسیستی انقلاب206

فصل ششم

مدل تئوری مارکس در باب انقلاب222

تئوری انقلاب مارکس226

از خود بیگانگی234

آگاهی طبقاتی237

فرجام انقلاب241

منابع و مآخذ251

عبارات و واژگان کلیدی:

 • پایان نامه
 • دانلود پایان نامه
 • پایان نامه علوم اجتماعی
 • پایان نامه مارکس
 • پایان نامه بررسی اندیشه های انقلابی و اجتماعی مارکس
 • اندیشه های انقلابی
 • اندیشه های اجتماعی
 • اندیشه های مارکس
 • مارکس
 • زندگینامه مارکس
 • تاریخچه مارکس

کلیک برای خرید