تحقیق صهیونیسم مسیحی و جهان اسلام

چکیده حرکت جهانی صهیونیسم از اواخر قرن نوزدهم به رهبری «هرتزل» در کنفرانسی که در سال 1897 در شهر بال سوئیس برگزار شد، بنا نهاده شد. بعد از جنگ جهانی اول، کانون ملی یهودیان در فلسطین به قیمومیت انگلیس تشکیل گردید و پس از جنگ دوم جهانی با محاصره و خرید (البته کل زمین هایی که یهودیان خریدند، هرگز از 2%…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 60

حجم فایل: 78 کیلوبایت

قیمت: 15000 تومان

چکیده

حرکت جهانی صهیونیسم از اواخر قرن نوزدهم به رهبری «هرتزل» در کنفرانسی که در سال 1897 در شهر بال سوئیس برگزار شد، بنا نهاده شد. بعد از جنگ جهانی اول، کانون ملی یهودیان در فلسطین به قیمومیت انگلیس تشکیل گردید و پس از جنگ دوم جهانی با محاصره و خرید (البته کل زمین هایی که یهودیان خریدند، هرگز از 2% تجاوز نکرد؛ ولی یهودیان مدعی هستند که زمین های فلسطینیان را خریدیم و با همین ادعا، خود را مالک بر کل سرزمین فلسطین می دانند!) زمین های فلسطینی، تبدیل به دولت و کشور اسرائیل شد؛ حتی در اواخر قرن نوزدهم، یعنی تقریباً 50 سال قبل از کنفرانس بال، نخست وزیر وقت انگلستان «بنیامین دیزرائیلی» به یک خانواده بزرگ یهودی قول تشکیل حکومت و دولتی یهودی در فلسطین را داده بود. بنابراین در حقیقت رهبران دینی و سیاسی انگلستان و سپس ایالات متحده امریکا بانیان اصلی وحامیان فعلی صهیونیسم هستند؛ زیرا اگر غیر از این بود، کشورهای غربی، به ویژه همین دو کشور، واکنش های بسیاری دربرابر جنایات صهیونیسم ها در فلسطین و دیگر نقاط دنیا از خود نشان می دادند. در مجموع، بسیاری از صاحب نظران برجسته دنیا بر این عقیده هستند که صهیونیست ها اروپا و امریکا را اداره می کنند. به هرحال، حمایت های غرب به حدی است که سبب شده سازمان ملل و جوامع بین المللی مدافع حقوق بشر نیز سکوت کنند و حتی امریکا با نفوذ خود، جلوی تحرک آن ها را به شکلی گرفته است که در حقیقت، سازمان ملل نیز در راستای منافع آن ها گام برمی دارد؛ چراکه بی شک یکی از انتظارات مهم جامعه جهانی از سازمان ملل، پایبندی به منشور خود می باشد. برمبنای تعریفی که در منشور این سازمان ارائه شده، مجمعی برای حفظ نظم و عدالت بین الملی است؛ زیرا تأسیس سازمان ملل، مولود تفکر دولت هایی است که در میانه جنگ دوم جهانی، تعرضات و جنایات جنگی چهره هایی مانند هیتلر را دیده بودند و با شکل دادن به این سازمان و فعال کردن آن در عرصه بین المللی، کوشیدند تا از ظهور دوباره این گونه چهره ها جلوگیری کنند و زمینه های تعر، توسعه طلبی و گردنکشی دولت های یاغی را در جهان از بین ببرند. اما از همان آغاز مشخص بود که دولت های مؤسس سازمان ملل، خود به دلیل حمایت از حکومت های دیکتاتوری و به دلیل دست داشتن در بسیاری از جنایات جنگی نمی توانستند موجودیت سازمانی را تضمین کنند که در منشور خود بر لزوم حراست از جهانی بدون تجاوز و خودکامگی تأکید کرده است. درواقع تضاد میان منشور و ماهیت موسسان، زمینه ساز اولیه ظهور جنایتکاران جنگی در عرصه بین المللی شد. تأسیس رژیم جنایت پیشه صهیونیستی نیز مولود همین تضاد بود؛ در نتیجه سازمانی که با هدف دفاع از امنیت، نظم و عدالت بین المللی شکل گرفته بود، خود عامل تجزیه فلسطین و واگذاری بخش عمده این سرزمین به گروه های تروریستی یهودی گردید؛ به عبارت روشن تر، سازمان ملل و رژیم صهیونیستی، هر دو مولود جنگ دوم جهانی هستند، هر دو در یک مقطع زمانی شکل گرفتند و بانیان تأسیس هر دو آن ها، دولت های واحدی بودند و این مبدأ واحد، همان «صهیونیسم جهانی» است و هر دو به یک معنا کانون های ثقل سیاست غرب هستند؛ با این تفاوت که یکی مأموریت منطقه ای و دیگری مأموریت جهانی دارد. درواقع غرب، سازمان ملل و رژیم صهیونیستی، مکمل راهکار سیاسی یکدیگرند. در مقاله پیوست برآنیم تا 1. مشخص شود که چگونه موجودیت اسرائیل و صهیونیسم با منافع استراتژیک غرب، به ویژه امریکا و انگلیس عجین شده است و اهداف مشترک آن ها برای نابودی اسلام، به ویژه تشیع چیست؟ که حاصل بخشی از آن برنامه ها تا چندی پیش، نابودی فلسطین بود و بعد افغانستان و اکنون نیز عراق دستخوش این بازی قرارگرفته و به ترتیب کشورهای اسلامی را تحت الشعاع خود قرار داده است و چگونه به بهانه های دینی و ظهور مسیح و تکیه بر تفاسیر گوناگونی از انجیل به خراب کردن اماکن مقدس اسلامی پرداخته و در حقیقت درصدد پیشبرد اهداف سیاسی خود هستند. نشان دادن چهره واقعی امریکا و انگلیس و غرب به کسانی که همیشه دم از ارتباط با امریکا و غرب می زند؛ آن هایی که در خیال خود، این چنین می اندیشند که جنگ اسلام و کفر بر سر امور خرد است و بس و می توان در عین مسلمان بودن، غربی نیز زندگی کرد و بر سر در تمدن غرب، نام دین را هم نوشت. آن ها می خواهند با یک «بسم الله» لیبرال دموکراسی غرب را اسلامی کنند؛ غافل از این که غربی ها به نام دموکراتیزه کردن (به همان بهانه ای که امریکا بعد از نیافتن سلاح اتمی در عراق عنوان کرد که به علت دموکراتیزه کردن عراق ما این جا مانده ایم) می خواهند موجودیت، اسلام، سرزمین و همه چیز ما را بگیرند؛ و غافل هستند از این که جنگ، جنگ صلیبی است و در عراق نیز بوش این واژه را تصادفی و از روی سهو بر زبان جاری نکرد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق تاریخ
  • دانلود تحقیق
  • تحقیق صهیونیسم
  • صهیونیسم مسیحی
  • جهان اسلام
  • مسیحیت
  • مسیحیان
  • صهیونیسم
  • اسلام
  • مسیحیت و جهان اسلام

کلیک برای خرید