شیپ فایل آبراهه های استان زنجان

شیپ فایل رودخانه های استان زنجان. این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان می باشد. برای تهیه نقشه آبراهه های منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید. …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: Shp

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 550 کیلوبایت

قیمت: 4000 تومان

دانلود شیپ فایل آبراهه های استان زنجان،

شامل شیپ فایل رودخانه های استان زنجان. این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان می باشد. برای تهیه نقشه آبراهه های منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

عبارات و واژگان کلیدی:

  • لایه آبراهه های استان زنجان
  • شیپ فایل آبراهه های استان زنجان
  • شیپ فایل رودخانه های استان زنجان
  • نقشه آبراهه های استان زنجان
  • نقشه رودخانه های استان زنجان
  • لایه آبراهه های زنجان
  • شیپ فایل آبراهه های زنجان
  • شیپ فایل رودخانه های زنجان
  • نقشه آبراهه های ز

کلیک برای خرید