شیپ فایل آبراهه های استان تهران

شیپ فایل رودخانه های استان تهران. این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان می باشد. برای تهیه نقشه آبراهه های منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید. …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: Shp

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 189 کیلوبایت

قیمت: 4000 تومان

دانلود شیپ فایل آبراهه های استان تهران،

توضیحات:

شامل شیپ فایل رودخانه های استان تهران. این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان می باشد. برای تهیه نقشه آبراهه های منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی)، می توانید آن را از نقشه استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

عبارات و واژگان کلیدی:

  • لایه آبراهه های استان تهران
  • شیپ فایل آبراهه های استان تهران
  • شیپ فایل رودخانه های استان تهران
  • نقشه آبراهه های استان تهران
  • نقشه رودخانه های استان تهران
  • لایه جی آی اس آبراهه های استان تهران
  • لایه GIS آبراهه های استان تهران
  • شیپ فایل تهران

کلیک برای خرید