شیپ فایل آبراهه های استان لرستان

شیپ فایل رودخانه های استان لرستان. این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان می باشد. برای تهیه نقشه آبراهه های منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید. …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: Shp

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 625 کیلوبایت

قیمت: 4000 تومان

دانلود شیپ فایل آبراهه های استان لرستان،

شامل شیپ فایل رودخانه های استان لرستان.

توضیحات:

این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان می باشد. برای تهیه نقشه آبراهه های منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی)، می توانید آن را از نقشه استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

عبارات و واژگان کلیدی:

  • لایه آبراهه های استان لرستان
  • شیپ فایل آبراهه های استان لرستان
  • شیپ فایل رودخانه های استان لرستان
  • نقشه آبراهه های استان لرستان
  • نقشه رودخانه های استان لرستان
  • دانلود شیپ فایل آبراهه های استان لرستان
  • دانلود رایگان شیپ فایل آبراهه های استان لرستان

کلیک برای خرید