شیپ فایل آبراهه های استان کردستان

شیپ فایل رودخانه های استان کردستان. این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان می باشد. برای تهیه نقشه آبراهه های منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید. …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: Shp

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 632 کیلوبایت

قیمت: 4000 تومان

نقشه آبراهه های استان کردستان

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

عبارات و واژگان کلیدی:

  • لایه آبراهه های استان کردستان
  • شیپ فایل آبراهه های استان کردستان
  • شیپ فایل رودخانه های استان کردستان
  • نقشه آبراهه های استان کردستان
  • نقشه رودخانه های استان کردستان

کلیک برای خرید