شیپ فایل آبراهه های استان گلستان

شیپ فایل رودخانه های استان گلستان. این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان می باشد. برای تهیه نقشه آبراهه های منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید. …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: Shp

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 301 کیلوبایت

قیمت: 4000 تومان

دانلود شیپ فایل آبراهه های استان گلستان،

شامل شیپ فایل رودخانه های استان گلستان. این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان گلستان می باشد. برای تهی نقشه آبراهه های منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی)، می توانید آن را از نقشه استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

عبارات و واژگان کلیدی:

  • لایه آبراهه های استان گلستان
  • شیپ فایل آبراهه های استان گلستان
  • شیپ فایل رودخانه های استان گلستان
  • نقشه آبراهه های استان گلستان
  • نقشه رودخانه های استان گلستان
  • دانلود شیپ فایل آبراهه های استان گلستان
  • دانلود شیپ فایل رودخانه های استان گلستان

کلیک برای خرید