شیپ فایل آبراهه های استان قزوین

شیپ فایل رودخانه های استان قزوین. این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان می باشد. برای تهیه نقشه آبراهه های منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید. …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: Shp

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 299 کیلوبایت

قیمت: 4000 تومان

نقشه آبراهه های استان قزوین

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

عبارات و واژگان کلیدی:

  • لایه آبراهه های استان قزوین
  • شیپ فایل آبراهه های استان قزوین
  • شیپ فایل رودخانه های استان قزوین
  • نقشه آبراهه های استان قزوین
  • نقشه رودخانه های استان قزوین

کلیک برای خرید