تحقیق اصول و کاربردهای روش مگنتو تلوریک در اکتشافات نفت و ژئوترمال

روش های تلوریک ومگنتونلوریک اصول وخصوصیات میدان های مگتونلوریک و جریان تلوریک وجود جریانات بزرگ مقیاس در زمین، نخستین بار «» در سال 1847 در هنگام مطالعه روی سیستم های تلگراف مشخص شد. ثبت کننده های جریانات تلوریک در قرن 19، پاریس وبرلین قرار داشتند. اما امروزه درنقاط مختلف دنیا این ثبت کننده درنقا…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 38

حجم فایل: 26 کیلوبایت

قیمت: 10500 تومان

روش های تلوریک ومگنتونلوریک

اصول وخصوصیات میدان های مگتونلوریک و جریان تلوریک

وجود جریانات بزرگ مقیاس در زمین، نخستین بار «» در سال 1847 در هنگام مطالعه روی سیستم های تلگراف مشخص شد. ثبت کننده های جریانات تلوریک در قرن 19، پاریس وبرلین قرار داشتند. اما امروزه درنقاط مختلف دنیا این ثبت کننده درنقاط مختلف وجود دارند.

منشا جریان های تلوریک درخارج از کره زمین قرار دارد توفان های خورشیدی وشفق های قطبی یکسری نوسانات دوره ای وگذرا را ایجاد می کنند که باعث ایجاد نوساناتی در میدان مغناطیسی زمین می شوند، این نوسانات میدان مغناطیسی بر روی جریانات یونوسفر زمین تاثیر می گذارند ویکسری جریانات را در آن القا می کنند. و جریانات یونوسفریک نیز به نوبه خود جریانات تلوریک را در درون زمین القا می کند. میدان های مغناطیسی دوره ای ایجاد شده توسط جریانات یونوسفریک، در حد فاصل بین یونوسفر و سطح زمین به مقدار جزئی دچار تضعیف وترقیق می شوند. اما قسمتی که به داخل زمین نفوذ می کند جریانات تلوریک را ایجاد می کند.

این حلقه های بسیار بزرگ جریان، میلیون ها کیلومتر مربع از سطح زمین را می پوشانند ونکته جالب اینکه این حلقه های جریان نسبت به خورشید ثابت اند و بصورت یکی در میان ساعتگرد و پادساعتگرد هستند. درعرض های جغرافیایی متوسط این جریانات دوتا ماکزیمم ودو مینی موم در طول روز دارند. در عرض های جغرافیایی پایین وتردیک استوا، این جریانات فقط یک ماکزیمم ویک مینی موم در طول روز دارند ودامنه این جریانات نیز به طور قابل ملاحظه ای کوچکتر است. میدان های الکتریکی ناشی از این جریانات تا بیش از و میدان های مغناطیسی آن ها نیز در حدود چند میلی کاما هستند.

بطور کلی، میدان های مغناطیسی ناشی از جریانات تلوریک نوساناتی هستند که شدتشان با آشفتگی های الکتریکی در یونوسفر زمین متغیر است. این نوسانات میدان مغناطیسی در فرکانس هایی به بزرگی 100 کیلومتر هرتز اتفاق می افتند ولی اکثر این نوسانات فرکانسی کمتر از این مقدار را دارند.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق نفت و پتروشیمی
  • دانلود تحقیق
  • کار تحقیقی نفت و پتروشیمی
  • نفت
  • پتروشیمی
  • تحقیق اصول و کاربردهای روش مگنتو تلوریک در اکتشافات نفت و ژئوترمال
  • تحقیق اصول و کاربردها
  • روش مگنتو تلوریک
  • اکتشافات نفت
  • ژئوترمال

کلیک برای خرید