شیپ فایل آبراهه های استان سمنان

شیپ فایل رودخانه های استان سمنان. این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان می باشد. برای تهیه نقشه آبراهه های منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی) می توانید آن را از نقشه استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید. …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: Shp

تعداد صفحات: 2

حجم فایل: 1,047 کیلوبایت

قیمت: 4000 تومان

دانلود شیپ فایل آبراهه های استان سمنان،

توضیحات:

شامل شیپ فایل رودخانه های استان سمنان.

این فایل شامل لایه جی آی اسی آبراهه های استان سمنان می باشد. برای تهیه نقشه آبراهه های منطقه مورد مطالعه تان، با داشتن مرز منطقه مورد مطالعه (به صورت پولیگونی)، می توانید آن را از نقشه استان برش دهید. برای این منظور از دستور Clip در GIS استفاده کنید.

مشخصات سیستم تصویر:

Geographic Coordinate System: GCS_International_1924

Datum: D_International_1924

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

عبارات و واژگان کلیدی:

  • لایه آبراهه های استان سمنان
  • شیپ فایل آبراهه های استان سمنان
  • شیپ فایل رودخانه های استان سمنان
  • نقشه آبراهه های استان سمنان
  • نقشه رودخانه های استان سمنان
  • شیپ فایل رودخانه های استان سمنان
  • لایه GIS آبراهه های استان سمنان
  • آبراهه های استان سمنان

کلیک برای خرید