تحقیق نهاد اجتماعی

نَهاد یا نهاد اجتماعی که در مواردی موسسه یا سازمان اجتماعی نیز نامیده شده است یکی از ساختارهای اجتماعی است. برای اجرای مدیریت شهری و کشوری در شهرها و روستاها سازمان ها و ارگان های گوناگون دولتی مستقر شده اند. ادارات کل و نهادهای مربوطه معمولاً در شهرهای بزرگ یا مراکز استان ها قرار دارند. تعداد این ن…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 14 کیلوبایت

قیمت: 8500 تومان

نَهاد یا نهاد اجتماعی که در مواردی موسسه یا سازمان اجتماعی نیز نامیده شده است یکی از ساختارهای اجتماعی است.

برای اجرای مدیریت شهری و کشوری در شهرها و روستاها سازمان ها و ارگان های گوناگون دولتی مستقر شده اند. ادارات کل و نهادهای مربوطه معمولاً در شهرهای بزرگ یا مراکز استان ها قرار دارند. تعداد این نهادها در ایران به بیش از 130 عدد می رسد. نهاد واژه ای عمومی دربرگیرند? اداره، ستاد، کمیته، بنیاد، سازمان، ارگان، تعاونی، نهضت، جمعیت، انجمن، سرپرستی، مرکز، کانون، آموزشگاه، وزارتخانه، شرکت، تشکل، موسسه، بنگاه و غیره است که کمابیش هرکدام تعریف خود را دارد و حوزه و قوانین کاری هر گونه از نهادها با هم مقداری تفاوت دارد.

نهاد اجتماعی را در یک معنی به الگوی رفتار منظم و بادوام و پیچیده که به وسیله آن کنترل اجتماعی صورت می گیرد اطلاق گردیده است.

دورکیم تعریفی که از جامعه شناسی نموده آن را علم به نهادهای اجتماعی می داند مقصود ولی از نهاد اجتماعی مجموعه ای از اصول و مقررات است که در جامعه بنیان یافته و بر رفتار فرد ناظر است بطوریکه سرپیچی از آنها مشکل و گاهی غیر مقدور است و در این مورد نهاد را به همه عقاید و شیوه های رفتاری اطلاق نموده است که اجتماع نهاد یا تاسسیس کرده است.

مارسل موس جامعه شناس فرانسوی که شاگرد دورکیم است در تعریف نهاد می گوید: نهاد اعمال و افکاری اجتماعی اند که فرد در بدو تولد آنها را در مقابل خود ساخته و پرداخته می یابد و انتقال این اعمال و افکار غالباً از راه آموزش صورت می گیرد و بالاخره مالینوفسکی مردم شناسی انگلیسی لهستانی الاصل نهاد اجتماعی را اجزاء واقعی فرهنگ می داندکه دارای حساس ملاحظه ای با دوام , عمومیت و استقلال است .

اگبرن و نیم کف نیز نهاد اجتماعی را به مجموعه ای از پوشش های اجتماعی اطلاق نموده اند که ناظر بر هدف یا هدفها و کارکردهای معینی بوده و کل یگانه ای را بوجود می آورد

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق علوم اجتماعی
  • دانلود تحقیق
  • کار تحقیقی علوم اجتماعی
  • علوم اجتماعی
  • تحقیق نهاد اجتماعی
  • نهاد اجتماعی
  • انواع نهادها
  • انواع نهادهای اجتماعی

کلیک برای خرید