تحقیق رویکردی اجتماعی به مطالعه ورزش

نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی گرایش فزاینده به ورزش باعث پیدایش مسائل و موضوعاتی شده است که ذاتاً ماهیت اجتماعی دارند. از آن جا که نیازهای حقیقی مردم، در واقع از لابلای شرایط اجتماعی و اقتصادی سرچشمه می گیرد و این امر بویژه در پی دگرگونی های ناشی از رهیافتهای تغییر اجتماعی، عوامل انتقال فرهنگی…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 27

حجم فایل: 25 کیلوبایت

قیمت: 9500 تومان

نیاز ورزش به پیوند با علوم اجتماعی

گرایش فزاینده به ورزش باعث پیدایش مسائل و موضوعاتی شده است که ذاتاً ماهیت اجتماعی دارند. از آن جا که نیازهای حقیقی مردم، در واقع از لابلای شرایط اجتماعی و اقتصادی سرچشمه می گیرد و این امر بویژه در پی دگرگونی های ناشی از رهیافتهای تغییر اجتماعی، عوامل انتقال فرهنگی، پیشرفت شگفت انگیز فناوری و تکامل شیوه های اطلاع رسانی نمایان تر است، از طرف دیگر، شکی نیست که میان ورزش و نیروهای گوناگون اجتماعی تأثیرات متقابلی وجود دارد؛ بنابراین مسئولان ورزش و تربیت بدنی منطقه باید ابعاد اجتماعی -فرهنگی ورزش را بفهمند و نقشها و تأثیرهای حیاتی این پدیده را درک کنند. همچنین، باید بکوشند تا با تقویت نظام تربیت بدنی و ورزش، به سان یک نظام اجتماعی -فرهنگی مهم، معیارها و ملاکهای نوینی را وضع کنند که بتواند پاسخگوی نیازهای کنونی و آینده مردم باشد؛ زیرا ماهیت اجتماعی -فرهنگی ما را وا می دارد تا میان ورزش و شاخه های گوناگون علوم اجتماعی پیوند دهیم و مفاهیمی را وضع کنیم که از طریق پی ریزی مبانی نظامهای فرعی نو مانند «جامعه شناسی ورزش»، زمینه این پیوند و ارتباط فراهم شود، به گونه ای که این مباحث و نظامهای فرعی تمامی مسائل اجتماعی و فرهنگی ورزش را تحت پوشش قرار دهد.

طبیعت اجتماعی ورزش

طبیعت اجتماعی ورزش و فعالیت بدنی، با تمام وجود، خود را به عنوان یک نمود بارز اجتماعی، هم بر پژوهشگران اجتماعی، هم بر عامل تحقیقی در زمینه تربیت بدنی و ورزش، تحمیل می کند.

ورزش پدیده ای اجتماعی -فرهنگی است که پیوندی اندام وار با مجموعه نهادها و ساختارهای اجتماعی دارد: بدین معنا که دستاوردهای ورزش و فعالیتهای آن، بطور کلی یک شاخص عمومی است. از یک سو، می توان از طریق آن درباره سطح پیشرفت اجتماعی و فرهنگی یک جامعه وابسته است. به همین دلیل، تحلیل نهایی شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حجم و میزان هماهنگی اجتماعی موجود میان این شرایط – از رهگذر شماری از روابط غیر مستقیم است که تعیین می کند ورزش تا چه اندازه می تواند پیشرفت کند و تا چه حد می تواند واپس رود.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق علوم اجتماعی
  • دانلود تحقیق
  • کار تحقیقی علوم اجتماعی
  • علوم اجتماعی
  • تحقیق رویکردی اجتماعی به مطالعه ورزش
  • مطالعه ورزش
  • رویکرد اجتماعی ورزش
  • رویکرد اجتماعی به مطالعه ورزش

کلیک برای خرید