تحقیق نگاهی به پیشینه نظریه اتحاد عاقل و معقول

چکیده: اگر فرآیند ادراک را حاصل تعامل سه عنصر فاعل شناسا، متعلق شناسایی و شناخت بدانیم، بسیاری از نظریات مطرح شده در حوزه اندیشه اسلامی در خصوص علم و ادراک را می توان حول محور دو نسبت موجود بین سه عنصر یاد شده سازماندهی کرد. تعدادی از نظریات مهم عهده دار تبیین نسبت عل…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 20 کیلوبایت

قیمت: 9000 تومان

چکیده: اگر فرآیند ادراک را حاصل تعامل سه عنصر فاعل شناسا، متعلق شناسایی و شناخت بدانیم، بسیاری از نظریات مطرح شده در حوزه اندیشه اسلامی در خصوص علم و ادراک را می توان حول محور دو نسبت موجود بین سه عنصر یاد شده سازماندهی کرد. تعدادی از نظریات مهم عهده دار تبیین نسبت علم و ادراک و محکی عنه آن است و برخی از نظریات ناظر به رابطه ادراک با فاعل شناسایی است. نظریه «اتحاد عاقل و معقول» از آن دسته نظریاتی است که به رابطه اخیر راجع می شوند. در این مقاله، نظریه اتحاد عاقل و معقول از منظر تاریخی مورد بررسی قرار گرفته است. نگارنده قبل از گزارش تاریخی، اصطلاحات و مفاهیم مأخوذ در عنوان بحث را ایضاح نموده است.

مقدمه

نظریه «اتحاد عاقل و معقول» و به تعبیر دقیقتر «اتحاد عالم و معلوم» را می توان نظریه ای عرفانی فلسفی دانست. عارفان مسلمان، پیش از حکمای اسلامی متعرض این مسأله شده اند و در آثار خود به بحث درباره آن پرداخته اند.] فناری چاپ سنگی: 82؛ ابن ترکه چاپ سنگی: 68، 86، 89؛ ابن عربی 1405: 360؛ قونوی 1362: 197؛ قیصری 1375: 92 [این نظریه در فلسفه اسلامی معرکه آرا بوده است. گروهی، که در رأس آنان ابن سینا (428 370 ق.) قرار دارد، بشدت با این نظریه مخالفت کرده اند؛ و گروه دیگری به تبعیت از ملاصدرا (1050 980 ق.) ضمن قبول این نظریه براهین عدیده ای بر آن اقامه کرده اند و آن را بر مبنای محکم فلسفی استوار نموده اند] صدرالدین شیرازی 1981 ج 3: 324 [.

عارفانی که متعرض این مسأله شده اند، در چند و چون آن اختلاف نکرده اند، و اساساً رویکرد آنان به این بحث از منظر متفاوتی بوده است. آنان نظریه «اتحاد عالم و معلوم» را در پاسخ به این پرسش که حقیقت آدمی چیست مطرح کرده اند و گوهر انسانی را چیزی جز علم و اندیشه ندانسته اند. در حالی که فیلسوفان عمدتاً از منظر هستی شناسی به این مسأله نگاه کرده اند و پس از تبیین جایگاه وجودشناختی علم، عالم و معلوم، به بررسی دو نسبتی که میان این سه عامل وجود دارد، پرداخته اند. در واقع «اتحاد عالم و معلوم» بیانگر نسبت میان عالم یا فاعل شناسا با علم است.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق علوم اجتماعی
  • دانلود تحقیق
  • کار تحقیقی علوم اجتماعی
  • علوم اجتماعی
  • تحقیق نگاهی به پیشینه نظریه اتحاد عاقل و معقول
  • عاقل و معقول
  • نظریه اتحاد
  • پیشینه نظریه اتحاد عاقل و معقول
  • عاقل
  • معقول

کلیک برای خرید