تحقیق نگاهی گذرا به رویکردهای فلسفی اندیشه ورزان معاصر

تأملی کوتاه درباره فلسفه وجودی عمدتاً فلسفه معاصرغربی را به دوجریان کلان تحلیلی تجربی واروپایی قاره ای تقسیم می کنند. شاید به گزاف نگفته باشیم که بعد از مارکسیسم اگزسیتانیالیزم بیشترین تأثیررا درغرب داشته است. بنیان گذاراین مکتب سورن گرکگورعارف بزرگ دانمارکی است که برای اولین بارخودرا به عنوا…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 59

حجم فایل: 60 کیلوبایت

قیمت: 14000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • ارزیابی گناه از دیدگاه اندیشه و عمل… فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 45 حجم فایل: 145 کیلوبایت قیمت: 10000 تومان قسمتی از متن: در قرآن آیاتی یافت می شود که اندیشه گناه را گناه می داند مانند: «ان الذین یحبون ان تشیع الفحاشه فی الذین امنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخره» کسانی که دوست دارند زشتیها در میان مردم با ایمان شیوع یابد، عذاب دردناکی برای آنها در دنیا و آخرت می باشد. قابل توجه اینکه آیه نمی گوید: کسانی که رواج زشتیها دهند، بلکه می گوید: دوست…

 • تحقیق با موضوع اندیشه سیاسی جدید در تفکر هابز، در قالب Word و در 49 صفحه بسیار زیبا و کاربردی، قابل ویرایش… فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 49 حجم فایل: 174 کیلوبایت قیمت: 19000 تومان دانلود تحقیق با موضوع اندیشه سیاسی جدید در تفکر هابز، در قالب doc و در 49 صفحه، قابل ویرایش. بسیار زیبا و کاربردی، قابل ویرایش عبارات و واژگان کلیدی: اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی جدید تفکر هابز اندیشه سیاسی هابز اندیشه سیاسی توماس هابز اندیشه های سیاسی هابز اندیشه های سیاسی توماس هابز تحقیق هابز مقاله…

 • دانلود تحقیق در مورد مبانی فلسفی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، در قالب word و در 168 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: قرآن به منزله اصیل ترین منبع معارف ناب اسلامی و حقایق قدسی که ره آورد 23 سال ارتباط آسمانی ترین انسان با حقیقت… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 168 حجم فایل: 1,904 کیلوبایت قیمت: 12000 تومان دانلود تحقیق در مورد مبانی فلسفی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان، در قالب word و در 168 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: قرآن به منزله اصیل ترین منبع…

 • دانلود تحقیق در مورد رویکردهای هزینه یابی، در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، انواع رویکردهای هزینه یابی، حسابداری مدیریت و اهداف آن، اهداف و وظایف اصلی حسابداری مدیریت، تاریخچه تکامل و تحول حسابداری مدیریت، سیر تکامل… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 48 حجم فایل: 83 کیلوبایت قیمت: 13000 تومان دانلود تحقیق در مورد رویکردهای هزینه یابی، در قالب word و در 48 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه انواع رویکردهای هزینه یابی حسابداری مدیریت و اهداف آن اهداف و وظایف اصلی حسابداری مدیریت تاریخچه تکامل و…

 • توصیفی عمومی از کامپیوتر کامپیوتر ماشینی الکترونیکی است که می تواند داده های مختلفی از قبیل اعداد و حروف را بعنوان مشخصات اشخاص و یا اشیا, و غیره، گرفته و آنها را ضبط و ذخیره نماید و سپس با امکان بازیابی آنها، اعمال مختلفی از قبیل اعمال حسابی و مقایسه های منطقی را روی آنها انجام داده و نتای… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 22 حجم فایل: 25 کیلوبایت قیمت: 9000 تومان توصیفی عمومی از کامپیوتر کامپیوتر ماشینی الکترونیکی است که می تواند داده های مختلفی از قبیل اعداد و…

تأملی کوتاه درباره فلسفه وجودی

عمدتاً فلسفه معاصرغربی را به دوجریان کلان تحلیلی تجربی واروپایی قاره ای تقسیم می کنند. شاید به گزاف نگفته باشیم که بعد از مارکسیسم اگزسیتانیالیزم بیشترین تأثیررا درغرب داشته است. بنیان گذاراین مکتب سورن گرکگورعارف بزرگ دانمارکی است که برای اولین بارخودرا به عنوان فیلسوف وجودی معرفی کرد! اگرچه اگزسیتانیالیزم به عنوان یک مفهوم ونگرش بیشتروجود داشت.

متفکران این مکتب اصالت را به وجود می دهند نه به آن معنایی که درفلسفه اسلامی تعبیرمی شوددرفلسفه اسلامی برخی فیلسوفان بین ماهیت ووجود اصالت را با وجود می دهند اما دراین جا اصلاً بحث برسراین دو ماهیت ووجود نیست بلکه انسان موجود بی ماهیت قلمداد می شود که پرتاب شدگی از ویژگیهای اساسی او محسوب می گردد این انسان یا به تعبیرهایدگراز این درجستجوی ماهیت خود به سوی آینده می رود واصلاً درصدد طرح ریزی برای آینده است وتلاش می کند ازاین راه حرکت به سوی آینده وساختن ماهیت خویش ماهیت خودرا بسازد که البته این به سادگی میسرنیست بلکه همراه با یک اضطراب وجودی است.

اگزسیتانیالزیم برخلاف مکاتب دیگر یک نظام فلسفی مدرن یا فلسفه سیستماتیک نیست! اتخاذ موضع مشترک برخی از فیلسوفان چون کرکگور، نیچه، هایدگر، یاسپوس، سارترومارسل، درحوزه معرفتی باعث گردیده تا آنها را دراین جریان فکری قراربگیرند وگرنه هایدگرهستی شناس بود وخودرا از سارترجدا می داشت وسارترنیز زمانی اعلام کردکه باید پذیرفت که ایدئولوژی برترقرن 20 مارکسیسم هست والبته تلاش زیادی درآشتی دادن مارکسیسم واگزستیانیالیزم از خود نشان داد با این که یکی از عوامل شکل گیری این مکتب نقد شدید کرکگوربراصالت جمع وتاریخی نگری مارکس وهگل بودودراواخرعمرهم اعلام کرد یک آنارشیست است!!!

نیچه راهم بیشتربه عنوان پیام آورمرگ باورونهیلیزم می شناسد ویاسپرس نیز از این که اورافیلسوف مکتبی بخوانند فاصله می گرفت.

علاوه برمتفکران که نام آنها ذکرگردیدمی توان ازداستایوسکی، سیمون دوبوآروکامونیز به عنوان کسانی یادکردکه تفکراگزیستانس را درقالب رمان یا داستان بسط می دادند فلسفه وجودی درمقایسه باسایرمکتب های فلسفی معاصراز تعالی بیشتری برخورداراست وبه قول شریعتی بهترین است! این فلسفه دررابطه با تعلیم وتربیت وروان شناسی نیز آراعمیق وقابل تأملی داردکه البته با مرگ سارتر که معروف به غول این مکتب درفرانسه بود وخوداز طریق ترجمه هانری کربن با هایدگرواگزیستانیالیزم آشنا شده، این مکتب روبه افول رفت علاوه بربی ماهیتی انسان که همراه با اضطراب می باشد واین ناشی از پرتاب اووحرکتش به سوی آینده است ازویژگیهای دیگرانسان که دراین مکتب برآن اشاره شده است می توان به آزادی، اصالت خود، اختیارو… اشاره کرد.

چنانچه کرکگوربه نقدشدید مارکس وهگل می پردازدوایده آنان مبنی براین که هویت انسان درپیوستن با جمع ساخته می شود وپس اصالت با جمع است را شدیداً مورد حمله قرارمی دهد وحتی آنان را دروغگوخطاب می کند ازمنظرمتفکران وجودی این مفاهیم باعث رشد معنوی انسان می شود. چنانچه سارترآدمی را درآزادی تعریف می کند وهایدگرمعتقداست هرانسانی خود سرنوشت خویش را به گونه ای که می خواهدرقم می زند با این وجودمتفکران فوق علیرغم داشتن مواضع مشترک گاه باتضادهای فکری هم مواجه هستند، چنانچه خودسارتربراین اساس متفکران را به دوگروه خداباوروملحدتقسیم می کند.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تحقیق علوم اجتماعی
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی علوم اجتماعی
 • علوم اجتماعی
 • تحقیق نگاهی گذرا به رویکردهای فلسفی اندیشه ورزان معاصر
 • اندیشه ورزان معاصر
 • رویکردهای فلسفی
 • فلسفه
 • منطق
 • تحقیق فلسفه و منطق

کلیک برای خرید