تحقیق عدالت فردی و اجتماعی

مقدمه هدف از عدالت مفهومی اصلی در اندیشهء سیاسی است. در طول تاریخ یکی از اساسی ترین ارزوهای انسان تحقق بخشیدن به این ارمان بوده است. مکتبها و اندیشه های گوناگون بشری و الهی از دیدگاه تاریخی و نظری راه حلهای متفاوتی برای تبیین و استقرار عدالت پیشنهاد کرده اند. باید گفت که مفهوم عدالت…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 36

حجم فایل: 55 کیلوبایت

قیمت: 10000 تومان

مقدمه

هدف از عدالت مفهومی اصلی در اندیشهء سیاسی است. در طول تاریخ یکی از اساسی ترین ارزوهای انسان تحقق بخشیدن به این ارمان بوده است. مکتبها و اندیشه های گوناگون بشری و الهی از دیدگاه تاریخی و نظری راه حلهای متفاوتی برای تبیین و استقرار عدالت پیشنهاد کرده اند. باید گفت که مفهوم عدالت در طول تاریخ دچار تغییر و تحول شده است. در اندیشه قدیم عدالت از افرینش و دار وجود به انسان و مدینه تعمیم داده می شد. در اندیشه سیاسی جدید عدالت صفت اجتماع در اندیشه های سوسیالیستی و وصف رفتار انسان در اندیشه های لیبرال در نظر گرفته شده است. برای تحقق عدالت در اندیشه سوسیالیستی بر برابری اقتصادی و در لیبرالیسم بر برابری سیاسی یا برابری در قدرت تاکید شده است. عدالت یکی از ارمانهایی است که طول تاریخ در ابعاد اخلاقی سیاسی و اجتماعی به ان توجه داشته است. در دوره های مختلف که انسان نسبتهای گوناگونی با وجود و هستی برقرار می کرده مفهوم عدالت و نحوهء تحقق ان نیز دچار تحول و تغییر می شده است اما نسبتهای گوناگونی در هر حال انسان لحظه ای از اندیشیدن به این ارمان عظیم غافل نمانده است

ادیان الهی نیز توجهی در خور به این مساله داشته اند تا جایی که قران کتاب اسمانی مسلمانان هدف از ارسال پیامبران را بر پایی قسط و عدالت دانسته اند. و به انسانها سفارش می کند که در همه حال قائم به قسط باشند. اندیشمندان مسلمان این دعوت قرانی را در طول تاریخ اسلام با توجه به فرهنگ زمانه های متفاوت به گونه های متفاوتی تفسیر کرده اند.

اندیشمندان مسلمان در دورهء قدیم مفهوم عدالت را با توجه به عصر قدیم و در دورهء جدید در پرتو خرد جدید تفسیر کرده اند. دکتر شریعتی و سید قطب و ایت الله مطهری که سه تن از متفکران قرن بیستم و دورهء جدید در ایران و مصر هستند کم و بیش مفهوم عدالت را با نظام اندیشهء سیاسی اجتماعی جدید توضیح داده اند. الف) در اندیشهء دکتر شریعتی و سید قطب شاخصهای بارز عدالت (برابری در ازادی) (برابری نژادی) (برابری در مقابل قانون) و (برابری در توزیع ثروتها و امکانات) است. ب) دکتر شریعتی عدالت را (برابری طبقاتی) سید قطب ان را (برابری عام انسانی) و استاد مطهری ان را (رعایت استحقاقها) تعریف می کند.

ضرورت از عدالت به مفهوم رادیکال ان به طور عمده در بستر تفکر سوسیالیستی شکل گرفته است. حد اقل یکی از دلایل مهم شکل گرفتن اندیشهء سوسیالیسم واکنش نشان دادن به تاخت و تاز بی رحمانهء سرمایه داری رقابتی و شرایط غیر انسانی توده های فقیر و طبقات پایین بوده است. اقتصاد سیاسی کلاسیک و نمایندگان اولیهء ان مانند ادام اسمیت ریکاردو و مالتوس با طرح نظریهء مداخله نکردن دولت در اقتصاد و نظام بازارازاد در قرن 19 شرایط رقت بازی را بوجود اوردند که قانون جدید گدایان و قحطی ایرلند از انجمله اند

فهرست

هدف از عدالت اجتماعی1

رابطه عدالت اجتماعی با جهان بینی الهی1

عدالت خواهی فطری است2

عدالت شرط اساسی3

اهمیت عدالت در روایات3

خدمات اجتماعی3

مفهوم خدمات اجتماعی در اسلام4

اهداف خدمات اجتماعی5

هف غائی و اهدام میانی (واسطه ای) در خدمات اجتماعی5

شرایط و اصول خدمات اجتماعی6

آثار و نتایج خدمات اجتماعی6

تکامل اجتماعی7

مؤسسات خدمات اجتماعی و اقسام آن11

طبیعت عدالت اجتماعی در اسلام12

فلسفه اسلام13

راه تحقق عدالت اجتماعی14

جامعه مدنی و اجتماع18

جامعه مدنی جامعه توده وار18

جامعه مدنی و آزادی مدنی19

جامعه مدنی و اقشار اجتماعی20

جامعه مدنی و کنش اجتماعی21

جامعه مدنی ونظم اجتماعی. 22

جامعه مدنی و پیوند اجتماعی23

جامعه مدنی و قرارداد اجتماعی24

جامعه مدنی و اجبار اجتماعی24

جامعه مدنی ونظارت اجتماعی25

جامعه مدنی و طبقات اجتماعی26

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق علوم اجتماعی
  • دانلود تحقیق
  • کار تحقیقی علوم اجتماعی
  • علوم اجتماعی
  • تحقیق عدالت فردی و اجتماعی
  • عدالت
  • عدالت فردی
  • عدالت اجتماعی

کلیک برای خرید