بررسی نقش خانواده در بزهکاری کودکان و نوجوانان

تحقیقی درباره بررسی نقش خانواده در بزهکاری کودکان و نوجوانان (شامل: چکیده، فهرست مطالب، مقدمه، متن اصلی، نتیجه گیری، فهرست منابع) …

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: Docx

تعداد صفحات: 14

حجم فایل: 42 کیلوبایت

قیمت: 8500 تومان

فهرست مطالب

مقدمه: 3

تاریخچه واکنش اجتماعی در مقابل کودکان و نوجوانان بزهکار: 6

میزان شیوع بزهکاری: 6

عوامل خانوادگی مؤثر در بزهکاری کودکان و نوجوانان: 7

پیشنهادهایی برای پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان: 11

نتیجه گیری: 13

منابع و مآخذ: 14

عبارات و واژگان کلیدی:

  • نقش خانواده بزهکاری کودکان
  • بزهکاری نوجوانان
  • تاثیر خانواده در بزهکاری جوانان
  • خانواده و بزهکاری کودک
  • کودکان بزهکار
  • نوجوانان بزهکار
  • پیشنهادهایی برای پیشگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان
  • عوامل خانوادگی مؤثر در بزهکاری کودکان و نوجوانان
  • میزان شیوع

کلیک برای خرید