تحقیق بررسی ساختار و شیوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج

فصل اول دوره پیدایش نظریه های مکتب کلاسیک در ا. واخرسال 1800 میلادی مجموعه ای ازمفاهیم تازه درباره سازمان وهم اکنون به عنوان نظریه کلاسیک شناخته شده است به گونه ای وسیع گسترش یافت تا ثیر نظریه کلاسیک سا زمان هم اکنون نیز با رز وبرجسته است چندان اثار ان دربسیاری از سازمانهای پیچیده مشا هده می شود درو…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 97

حجم فایل: 49 کیلوبایت

قیمت: 14000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد. … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: shp تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 16 کیلوبایت قیمت: 1700 تومان در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: نام شهرستان مرکز شهرستان مساحت شهرستان به کیلومتر محیط شهرستان به کیلومتر مساحت شهرستان به هکتار عبارات و واژگان کلیدی: نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها شیپ فایل محدوده سیاسی نقشه محدوده سیاسی نقشه مرز شهرستان ها شیپ فایل مرز شهرستان ها شیپ فایل محدوده سیاسی…

 • شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کرج. این فایل در محیط نرم افزار GIS قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد. … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 76 کیلوبایت قیمت: 3500 تومان شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان کرج (واقع در استان البرز) عبارات و واژگان کلیدی: نقشه زمین شناسی شهرستان کرج شیپ فایل زمین شناسی شهرستان کرج نقشه سازند های شهرستان کرج شیپ فایل سازندهای شهرستان کرج نقشه لیتولوژی شهرستان کرج شیپ فایل لیتولوژی شهرستان کرج شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان کرج استان البرز کلیک برای…

 • شیپ فایل بخش های شهرستان کرج. در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است: - نام هر بخش: - نام قسمت مرکزی هر بخش - مساحت و محیط هر بخش به کیلومتر - مساحت و محیط هر بخش به متر… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 16 کیلوبایت قیمت: 2500 تومان بخش های شهرستان کرج (واقع در استان البرز) این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس قابل نمایش و قابل ویرایش می باشد. عبارات و واژگان کلیدی: نقشه بخش ها نقشه بخش های شهرستانها…

 • خلاصه گزارش در این گزارش سعی شده است که با رعایت اختصار گوشه ای از قسمت عظیم و گسترش انتقال الکتریکی تشریح شود. در مقدمه این گزارش آشنایی با مشخصات کلی الکتریکی پست 63 کیلو ولتی کمال آباد کرج آمده است. در بخش نخست گزارش دلایل وجود پستهای فشار قوی و همچنین انواع آنها با توجه به استانداردهای موجود شر… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 205 حجم فایل: 105 کیلوبایت قیمت: 22000 تومان خلاصه گزارش در این گزارش سعی شده است که با رعایت اختصار گوشه ای از قسمت عظیم…

 • دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهر اردبیل، در قالب word و در 110 صفحه، قابل ویرایش. چکیده تحقیق: به منظور بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 110 حجم فایل: 141 کیلوبایت قیمت: 14000 تومان دانلود تحقیق با موضوع بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری مادران با انگیزش پیشرفت دانش آموزان سال سوم دبیرستان های دخترانه و پسرانه شهر اردبیل، در قالب word و در 110 صفحه، قابل…

فصل اول دوره پیدایش نظریه های مکتب کلاسیک در ا. واخرسال 1800 میلادی مجموعه ای ازمفاهیم تازه درباره سازمان وهم اکنون به عنوان نظریه کلاسیک شناخته شده است به گونه ای وسیع گسترش یافت تا ثیر نظریه کلاسیک سا زمان هم اکنون نیز با رز وبرجسته است چندان اثار ان دربسیاری از سازمانهای پیچیده مشا هده می شود درواقع مفا هیم کلا سیک سازمان در مقیاس وسیعی ازسازمانهای بزرگ وپیچده مصداق پیدا میکند تا ثیر بسزایی درتکا مل تمدن نوین داشته است نظریه کلاسیک سازمان را سا ختاری ازروابط قدرت نقش ماه فعا لیتها وارتباط تلاش بین افراد وجود دارد تعریف میکند بطور کلی طبق این نظریه سازمان یک ساختار مکانیستی بیروح وغیرقابل انعطاف است نظریه کلاسیک درسه مسیرتحول یافت بورد کراسی اداری ومدیریت علمی اساس این سه جریان با فرضیات مشابهی پایه ریزی شده وتاثیر علمی اساس انها یکسان است همچنین هر سه جریان در مقطع زمانی رشد وتوسعه یافتند (1950 –1900میلادی) در اینجا این سه نظریه را به افتخارشرح می دهیم (گوئل کهن 1371) نظریه بورد کراسی برای جاوگیری ازهرج ومرج حفظ ساختار نظم وثبا ت درسازمانهای گوناگون سیاسی نظامی تجاری یا فرهنگی بورد کراسی پدید امده وبرای نخستین بار توسط ماکس وبر طرح سند ازبورد کراس تعاریف مختلفی بعمل امده است بعضی ان را معادل دیوا نسالاری می دانند بعضی ان را حکومت مقامات اداری نامیده اند بطورکلی بورد کراسی عامل نظم ترتیب سازماندهی وبرنامه ریزی است بشرط انکه به عامل انسانی دران توجه بیشتری میشود بی تردید عناصربورد کراسی جزیی حیاتی ازسازمانهای فرهنگی دولتی تجاری ودیگرسا زمانهای نوین وپیچیده امروزی را تشکیل می دهنداین عناصرتوضیح دهنده یک بورد کراسی کا مل یا ایده ال هستند مهمترین این عناصربصورت زیرخلاصه میشوند 1- ایجاد سلسه مراتب اداری 2-استخدام کارکنان متخصص بنابر اصول شایستگی کارکنان 4- تدوین قوانین ومقررات وایین نا مه های اجرایی 5- اختیارقدرت قانونی ورعایت اصول روابط رسمی در جریانات اداری جنبه های منفی بوردگراسی عبارتند از 1- خشکی وانعطاف ناپذیری 2- -شخصیت 3 – جا بجا یی اطراف فهرست مطالب: فصل اول: مقدمه موقعیت جغرافیایی مدرسه هدف ازتاسیس تاریخچه تاسیس فصل دوم: مباحث نظری فصل سوم: امکانات فیزیکی (الکتریسیته، نور، حرارتی) درصد فضاهایی که به قسمتهای مختلف اختصاص یافته است (کل مساحت زمین، مساحت کتابخانه، مساحت آزمایشگاه، مساحت نمازخانه) فصل چهارم: امکانات پرسنلی کادر آموزشی چارت سازمانی جدول آماری معلمین شرح وظایف مدیر ومعاون شرح وظایف معلم امورپرورشی ومعاون فصل پنچم: بودجه (هزینه های جاری، سرمایه ایی، سرانه) جدول آمار بودجه فصل ششم: اهداف دوره دبیرستان شیوه مدیریت جدول آمار برنامه هفتگی رسیدگی به حضور وغیاب (معلمان ودبیران آموزشی) علل به وجود آمدن ساعات جبرانی وتشکیل کلاسهای فوق برنامه میزان استفاده از وسایل کمک آموزشی چگونگی تدریس معلمان چگونگی تشکیل شورای دانش آموزان مدرسه وانتخاب مبصر ارزیابی وسنجش نمرات دانش آموزان بررسی میانگین یکسال آموزشگاه فصل هفتم: نحوه برگزاری انجمن اولیاء مربیان نمونه ایی ازبخشنامه ها وآئین نامه ها (درمورد انجمن اولیاء مربیان واینکه آیاانجمن اولیاء مربیان توجه لازم را می نمایند) شورای اسلامی (دانش آموزان وانجمن اسلامی) انواع مسابقات تربیتی وبرگزاری جشنها طرحها وفعالیتهای گروهی برگزاری ارتباط مدرسه با نهادها بسیج دانش آموزان ونمونه ای ازفرم بسیج فصل هشتم: مقایسه آموزشگاه با معیارهای ازقبل تعیین شده نحوه ارزشیابی تجزیه هر تحلیل عملکرد نتیجه گیری وارائه پیشنهادات

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تحقیق مدیریت
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی مدیریت
 • مدیریت
 • تحقیق بررسی ساختار و شبوه مدیریت دبیرستان فرقان کرج
 • دبیرستان فرقان کرج
 • شیوه مدیریت
 • ساختار مدیریت
 • مدیریت دبیرستان
 • مدیریت دبیرستان فرقان کرج

کلیک برای خرید