جزوه جامعه شناسی سازمانها

فصل اول تعریف جامعه و جامعه شناسی واژه «جامعه» معانی متعددی دارد ولی در «جامعه شناسی» دلالت دارد بر افرادی که توسط الگوهای تعاملی، نهادها و ابزارهای کنترل اجتماعی مشترک، با هم پیوند خورده و هویت خاصی یافته اند. جامعه شناسی به عنوان یکی از رشته های علوم اجتماعی به مطالعه علمی و نظام مند این جنبه های…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 116

حجم فایل: 82 کیلوبایت

قیمت: 14000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • آن چه جامعه شناسی روستایی را تکان داده و هنوز هم می لرزاند، مباحثات برآمده از تو جهات گوناگونی است که هر یک از آن ها موضوع گیری نظری ویژه ای دارد و البته هیچ یک از آن موضع گیری ها بی طرفانه نیست. در این مباحثات غالباً روستایی و شهری را همچون دو پدیده جداگانه در مقابل هم قرار می دهند. این تقابل که جن… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 19 حجم فایل: 16 کیلوبایت قیمت: 9000 تومان آن چه جامعه شناسی روستایی را تکان داده و هنوز هم…

 • در تعریف جامعه شناسی گفته شده است که جامعه از یک عده افراد تشکیل شده است. - این جمله یکی از صدها تعریف در مورد جامعه شناسی است. - این تعریف افراد را سازنده جامعه معرفی می کند. * که برای ارضای نیازهایشان با هم روابط اجتماعی دارند. - افراد دارای نیازهای مختلف و متنوعی هستند. - به این نیازها باید پاسخ… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 67 حجم فایل: 41 کیلوبایت قیمت: 15000 تومان در تعریف جامعه شناسی گفته شده است که جامعه از یک عده افراد تشکیل شده…

 • جامعه شناسی مطالعه رفتار انسان در زمینه اجتماعی است. بنابراین جامعه واحد اساسی تحلیل است و ازاین جهت جامعه شناسی با روانشناسی که واحد اساسی تحلیل آن فرد انسانی است تفاوت دارد. جامعه را می توان گروهبندی متمایز و به هم پیوسته ای از افراد انسانی تعریف کرد که در مجاورت یکدیگر زندگی می کنند و رفتارشان با… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 34 حجم فایل: 43 کیلوبایت قیمت: 10500 تومان جامعه شناسی مطالعه رفتار انسان در زمینه اجتماعی است. بنابراین جامعه واحد اساسی تحلیل است و ازاین جهت جامعه…

 • مقدمه: انسان اجتماعی اول – جامعه مدنی انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود، ذهن فلاسفه را همواره به خود مشغول ساخته است. این دو استعداد اگر چه ظاهرا ضد یکدیگر به نظر می رسند، در حقیقت با هم در ارتباط و متلازمند. بدین معنی که از یک طرف، تنهایی انسان در استعداد فردی و خود مشغولی… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 116 حجم فایل: 62 کیلوبایت قیمت: 15000 تومان مقدمه: انسان اجتماعی اول – جامعه مدنی انسان با استعدادهای دوگانه تنهایی و معاشرت جویی خود، ذهن فلاسفه…

 • 17020-ISIRI استاندارد معیارهای عمومی برای سازمانها… فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 18 حجم فایل: 215 کیلوبایت قیمت: 0 تومان 17020-ISIRI استاندارد معیارهای عمومی برای سازمانها دانلود استاندارد معیارهای عمومی برای سازمان های بازرسی کننده (استاندارد شماره 17020 ایران)، در قالب pdf و در 18 صفحه. عبارات و واژگان کلیدی: استاندارد شماره 17020 ایران متن استاندارد شماره 17020 ایران دانلود استاندارد شماره 17020 ایران استاندارد معیارهای عمومی برای سازمان های بازرسی کننده استاندارد سازمان های بازرسی کننده استاندارد بازرسی دانلود استاندارد بازرسی استاندارد سازمان بازرسی کلیک برای خرید 3.5 854

فصل اول

تعریف جامعه و جامعه شناسی

واژه «جامعه» معانی متعددی دارد ولی در «جامعه شناسی» دلالت دارد بر افرادی که توسط الگوهای تعاملی، نهادها و ابزارهای کنترل اجتماعی مشترک، با هم پیوند خورده و هویت خاصی یافته اند.

جامعه شناسی به عنوان یکی از رشته های علوم اجتماعی به مطالعه علمی و نظام مند این جنبه های زندگی انسان می پردازد و همه امور مربوط به زندگی اجتماعی انسان را مورد بررسی قرار می دهد.

پیدایش جامعه شناسی

در پیگیری نحوه شکل گیری علم جامعه شناسی به صورت امروزی می توان گفت که اگوست کنت (1798-1857) اولین کسی بود که اصطلاح «جامعه شناسی» را به کار برد. وی بر این باور بود که جامعه شناسی نقش مهمی در پیشرفت جامعه بشری و دستیابی به اشکال نوین زندگی اجتماعی خواهد داشت. در طبقه بندی وی از علوم، جامعه شناسی، «ملکه یا مادر» علوم نامیده می شد. وی معتقد بود که اصول و قواعد پذیرفته شده در علوم طبیعی، در جامعه شناسی نیز قابلیت کاربرد دارد.

وی معتقد است که در حوزه علم جامعه شناسی نیز می توان قوانینی به وجود آورد که عملیات و نحوه فعالیت عوامل و نیروهای اجتماعی را تبیین کنند.

از بین اندیشه های کنت مراحل سه گانه ای که وی برای تبیین فراگرد رشد جوامع بشری مطرح کرده بسیار جالب توجه است:

1. مرحله چندخدایی یا خرافی و افسانه ای. در این مرحله، وقایع به عوامل ماوراء طبیعی نسبت داده می شد و اعتقاد بر این بود که طبیعت و جهان را خدایان متعدد که هر کدام مظهر نیرویی هستند اداره می کنند. بدیهی است در این مرحله باورهای خرافی، سحر و جادو بسیار رواج داشت.

2. مرحله مابعدالطبیه یا تجریدی. مرحله تشریح وقایع است بر مبنای حدسها و گمانهای اثبات نشده در مورد نظم جهان و امور هستی. در این مرحله تحلیلها در مورد پدیده ها به صورت فلسفی و کلی است.

3. مرحله علمی یا اثباتی. مرحله تبیین وقایع است بر مبنای مطالعه اجزای فراگرد پدیده ها و تعقل منطقی و کوشش برای شناخت پدیده ها با روشهای علمی و تجربی و اجتناب از استنادهای کلی و غیرقابل اثبات. در این مرحله علم باوری، جستجوگری و کشف قوانین حاکم بر طبیعت اهمیت می یابد.

کنت سه نوع جامعه را در ارتباط با مراحل سه گانه از هم متمایز می کند:

1. جامعه نظامی. جامعه ای است اقتدارطلب، استبدادی و انسجام یافته بر اساس سلسله مراتب که در آن رؤسای سیاسی، به نوعی مقدس شمرده می شوند واین امر برای آنان قدرتی کامل و مطلق فراهم می سازد. جامعه نظامی با مرحله چند الهی یا خرافی شناخت مطابقت دارد.

2. جامعه قانون گذران. با مرحله مابعدالطبیعه شناخت، مطابقت دارد و از ویژگیهای آن تمایز بین قدرت روحانی و قدرت دنیوی است. در این جامعه قدرت مذهبی به نفع قدرت مدنی تضعیف می شود و اختیارات و حیطه قدرت مدنی به تدریج افزایش یافته، مفهوم دولت شکل می گیرد.

3. جامعه صنعتی. با مرحله اثباتی شناخت ملازمت دارد و در آن رونق دانش و صنعت تغییری اساسی در وضع سازمان اجتماعی و در اذهان افراد به وجود می آورد. این جامعه با مرحله اثباتی شناخت مطابقت دارد.

جنبه ای ار کار مارکس را که می توان در حوزه جامعه شناسی سازمانها به حساب آورد، مسئله از خود بیگانگی است که مسبب آن سازمانهای صنعتی و به طور کلی سرمایه داری است. وی معتقد است که جامعه سرمایه داری، کارگران را از خود بیگانه می سازد؛ زیرا آنها نه مالک ابزار تولیدند و نه مالک نتیجه کار خود (محصول تولید شده). درواقع کسانی که ابزار تولید را در دست دارند (سرمایه داران) با استفاده از قدرت مسلط خود انحصار مالکیت منابع اقتصادی را در دست می گیرند و ارزشهای مورد قبول و مطلوب خود را به جامعه تحمیل می کنند. در جامعه کمونیستی از خود بیگانگی از بین می رود؛ زیرا یک جامعه بدون طبقه یا یک طبقه با ترکیبی از کارگران و سرمایه داران قبلی است؛ در نتیجه کارگران استثمار و از خود بیگانه نمی شوند و همه افراد به اندازه نیاز خود از امکانات اجتماعی و طبیعی بهره مند می شوند.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • جامعه شناسی
 • جزوه جامعه شناسی
 • جامعه شناسی سازمانها
 • جزوه درسی جامعه شناسی سازمانها
 • درس جامعه شناسی سازمانها
 • تحقیق رشته جامعه شناسی
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی جامعه شناسی

کلیک برای خرید