تحقیق استانداردهای آموزشی کارگاه های چوب صنایع دستی

مقدمه: پرداختن به موضوع کارگاه های چوب برای دانشجویان رشته صنایع دستی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لیکن با توجه به اهمیت زیاد آن تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. نگارنده با طرح موضوع توجه بیشتری به این امر مهم ملزوم داشته که اهم توجه به فضاهای لازم و استانداردها می باشد با این اوصاف، این… …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 78

حجم فایل: 33 کیلوبایت

قیمت: 15000 تومان

مقدمه:

پرداختن به موضوع کارگاه های چوب برای دانشجویان رشته صنایع دستی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. لیکن با توجه به اهمیت زیاد آن تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است. نگارنده با طرح موضوع توجه بیشتری به این امر مهم ملزوم داشته که اهم توجه به فضاهای لازم و استانداردها می باشد با این اوصاف، این دلایل باعث شدند تا نگارنده، با بررسی استانداردهای موجود در کارگاه ها، کارگاهی با فضای ایده آل را معرفی نماید.

در پایان از تمام عزیزانی که در گردآوری مطالب رساله، همچنین کارهای عملی از هیچ تلاش و کوششی دریغ نکردند، سپاسگزاری می نمایم.

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: شناخت ملزومات کارگاه

1. شناخت چوب

2. شناخت ابزار

3. شناخت مواد

فصل دوم: شناخت رشته های آموزشی و میزان فضای لازم

1. معرق

الف) شناخت

ب) ابزار و مواد

ج) فضای لازم

2. منبت

الف) شناخت

ب) ابزار و مواد

ج) فضای لازم

3. مشبک

الف) شناخت

ب) ابزار و مواد

ج) فضای لازم

فصل سوم: ویژگی های کارگاه

1. مشخصات کارگاه

الف) وسعت کارگاه

ب) روشنایی و تهویه

ج) تأسیسات کارگاهی

د) طراحی فضای ساختمانی کارگاه

2. بررسی ضوابط و استانداردهای اجزاء کارگاه

الف) توضیحات

ب) مراحل تهیه سرانه فضاها

ج) احکام فضایابی

فصل چهارم: ارائه طرح

1. ارائه آلترناتیو و بررسی محاسن و معایب

2. ارائه طرح بهینه و بررسی محاسن

نتیجه گیری

فهرست منابع و مأخذ متن

فهرست منابع تصاویر

گزارش کار عملی

فهرست منابع تصاویر کارعملی

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق استانداردهای آموزشی کارگاه های چوب استاندارد کارگاه صنایع دستی
  • استانداردهای آموزشی کارگاههای چوب
  • صنایع دستی
  • تحقیق فنی حرفه ای
  • کار تحقیقی فنی حرفه ای
  • دانلود تحقیق استاندارد آموزشگاه صنایع چوپ صنایع چوب
  • استاندراد آموزشگاه
  • صنایع دستی

کلیک برای خرید