تحقیق هنر بیزانس (Byzantine art)

پیشگفتار: هنر بیزانس Byzantine art هنر منسوب به دوره امپراطوری روم شرقی، که حدود 330 میلادی توسط کنستاتین تاسیس شد و در سال 1453 که قستنطنیه (کنستانتینوپل) پایتخت امپراطوری به تصرف ترکها درآمد و با نام استانبول پایتخت امپراطوری عثمانی شد، به پایان رسید. طی این یازده سده متصرفات بیزانس از نظر.. …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 35

حجم فایل: 24 کیلوبایت

قیمت: 10000 تومان

پیشگفتار:

هنر بیزانس Byzantine art

هنر منسوب به دوره امپراطوری روم شرقی، که حدود 330 میلادی توسط کنستاتین تاسیس شد و در سال 1453 که قستنطنیه (کنستانتینوپل) پایتخت امپراطوری به تصرف ترکها درآمد و با نام استانبول پایتخت امپراطوری عثمانی شد، به پایان رسید. طی این یازده سده متصرفات بیزانس از نظر گستره بسیار متنوع بود زمانی تقریبا تمام حوزه مدیریتانه را در بر می گرفت، اما از سده هفتم میلادی به بعد بسیاری از ایالات آن نخست به رست اعراب و بعد به دست ترکها از دست رفت.

با این حال هنر بیزانس را نمی توان به درستی بر حسب مسائل سیاسی یا جغرافیائی توصیف کرد. این هنر به ناگاه ظهور نیافتو برای مدت طولانی به همان اندازه که هنر بیزانس محسوب می شود، هنر رومی هم بود. و از این گذشته در سال 1453 هم متقوف و مضمحل نشده زیرا در نیمه دوم سده پانزده م و بخش قابل توجهی از سده شانزدهم هنر آن مناطقی که هنوز ارتودوکس یونانی شکوفا بود – مانند منت آتوس (montatos) به همان سنت بیزانسی بود. همچنین هنر بیزانسی بسیار فراتر از محدوده های قلمرو امپراطوری رفت و به عنوان مثال به جاهایی چون کشورهای اسلاو هم نفوذ کرد. هنر بیزانسی پیش از هر چیز هنری مذهبی است. نه به ای معنا که صرفاً محدود به مضامین مذهبی بود. زیرا نمود آن را در «هنر های فرعی» آثار فلز کاری، نساجی برجسته کاری روی عاج، مینا کاری، جواهر سازی و غیره هم شاهدهستیم و به علاوه نقاشی های دنیوی و آثار موزائیک کاری نیز قصرهای امپراطوری را مزین می ساخت. اما این آثار، که بسیاری از آنها مفقود شده و از بین رفته اند، در قیاس با موضوعاتی که از کتب مقدس عهد قدیم و عهد جدید کتابهای آخر زمانی و زندگی قریسین اخذ می شد اندک است. هنر بیزانس همچنین یک هنر دین شناسه است از این رو هنرمند بیزانسی سودای رهایی بیان فردی خود را نداشت و صرفا بیان و گم ها و پیش فرضها ارتودکسی محسوب می شد و وابسته به کلیسایی بود که این دگم ها را برقرار ساخته بود. وظیفه او ترجمان دستورالعمل ها و آموزه های ایمان مذهبی، اندیشه های علمای دینی و اراده شورای کشیشان به زبان هنر بود. در نتیجه این هنر، هنری غیر شخصی و سنتی بود. از این روشخصیت هنرمند نادیده انگاشته می شد

فهرست مطالب:

پیشگفتار

فصل اول: هنر صدر مسیحیت

فصل دوم: معماری

فصل سوم: موزاییک و نقاشی

فصل چهارم: نسخه تذهیب کاری شده

فصل پنجم: پیکر تراشی و صنایع دستی

فصل ششم: هنر بیزانسی

فصل هفتم: راونا

فصل هشتم: نقاشی و پیکر تراشی

فهرست منابع و مآخذ

تصاویر

عبارات و واژگان کلیدی:

 • هنر بیزانس
 • هنر صدور مسیحیت
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی هنر
 • تحقیق هنر
 • تحقیق پیرامون هنر بیزانس
 • Byzantine art
 • بررسی هنر مسیحیت
 • هنر مسیحیان
 • بررسی تاریخچه هنر مسیحیت
 • تاریخچه هنر بیزانس

کلیک برای خرید