تحقیق آسیب شناسی

بخشی از متن: تعریف آسیب شناسی: آسیب شناسی اجتماعی یعنی شناخت ریشه ای بی نظمی های اجتماعی. استفاده از این واژه به خاطراین است که همانندیهای بین پیکره جامعه ازنظردانشمندان وانشهای اجتماعی وپیکره انسان دردانشهای زیستی وجود دارد. به طوریکه نخستین واحد درجسم انسان سلول است. مجموعه سلولهای یک بافت را… …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 57

حجم فایل: 32 کیلوبایت

قیمت: 11000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • دانلود مقاله با موضوع آسیب شناسی روش تدریس در یادگیری دروس علوم اجتماعی، در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، اهمیت و ضرورت پژوهش، چکیده، مفهوم تدریس، تفاوت تدریس با آموزش، ویژگی های یک روش تدریس خوب، … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 23 حجم فایل: 126 کیلوبایت قیمت: 8900 تومان دانلود مقاله با موضوع آسیب شناسی روش تدریس در یادگیری دروس علوم اجتماعی، در قالب word و در 23 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه اهمیت و ضرورت پژوهش چکیده مفهوم تدریس تفاوت تدریس با آموزش…

 • دانلود تحقیق با موضوع آسیب شناسی اجتماعی، در قالب word و در 36 صفحه، قابل ویرایش، شامل مقدمه، گروه های اجتماعی، آسیب شناسی اجتماعی، اهمیت گروه ها، آشنایی با آسیب های اجتماعی، کجروی اجتماعی، ارزش های اجتماعی، هنجارهای اجتماعی... … فرمت فایل دانلودی: doc فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 36 حجم فایل: 102 کیلوبایت قیمت: 8000 تومان دانلود تحقیق با موضوع آسیب شناسی اجتماعی، در قالب word و در 36 صفحه، قابل ویرایش، شامل: مقدمه گروه های اجتماعی آسیب شناسی اجتماعی اهمیت گروه ها آشنایی با آسیب های اجتماعی کجروی اجتماعی ارزش های اجتماعی…

 • دانلود تحقیق آسیب شناسی سازمان، در قالب Word و در 6 صفحه، قابل ویرایش. سازمان چیزی نیست مگر مجموعه ای از افراد. تقریباً در همه سازمان ها، بزرگ ترین نقش افراد، انجام دادن کارها یا به قولی پیشبرد وظایف محوله است. اگر اخلاق بر محیط سازمان حاکم باشد، یعنی هم از طرف سازمان… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: word تعداد صفحات: 6 حجم فایل: 6 کیلوبایت قیمت: 2900 تومان در این تحقیق، آسیب شناسی سازمان مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. در زیر به مختصری از عناوین و چکیده آن چه شما…

 • مقدمه: امروزه جوامع گسترده به دلیل پیچیدگیهای خاصی که در این نوع جوامع وجود دارد، با مشکلات و مسائل فراوانی در زمینه های مختلف فرهنگی و اجتماعی روبرو هستند و همیشه همراه با پیشرفت با انواع آسیب های اجتماعی روبرو بوده اند. از جمله این آسیب ها می توان از ترک ناگهانی دختران از خانه یاد کرد، که ای… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 17 حجم فایل: 21 کیلوبایت قیمت: 7000 تومان دانلود تحقیق با موضوع آسیب شناسی اجتماعی زنان (فرار دختران از خانه)، در قالب word و در 17…

 • چکیده آسیب شناسی (Patholiogy) مطالعه مبانی کارکردهای نابسامان است. بیشتر مردم بر این عقیده اند که پدیده هایی چون جنایت، تخلف، الکلیسم، اعتیاد به موادمخدر، فقر و حاشیه نشینی و سوءسکونت های حاد و جنبه های آسیب شناختی در زندگی امروزی هستند. در چارچوب نظریه تضاد، بروز پدیده های تعارض آمیز و تضادهای درون… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 32 حجم فایل: 18 کیلوبایت قیمت: 9500 تومان دانلود تحقیق در مورد آسیب شناسی رفتار سازمانی، در قالب word و در 32 صفحه، قابل ویرایش. چکیده تحقیق: آسیب شناسی (Patholiogy)، مطالعه…

بخشی از متن:

تعریف آسیب شناسی: آسیب شناسی اجتماعی یعنی شناخت ریشه ای بی نظمی های اجتماعی.

استفاده از این واژه به خاطراین است که همانندیهای بین پیکره جامعه ازنظردانشمندان وانشهای اجتماعی وپیکره انسان دردانشهای زیستی وجود دارد. به طوریکه نخستین واحد درجسم انسان سلول است. مجموعه سلولهای یک بافت را به وجود می آورد. مانند بافت روده، معده، مخاط بینی.

مجموعه از بافتها اندام را بوجود می آورند مانند اندام: بینایی و غیره و مجموعه اندام دستگاه رابه وجودمی آورد مانند: دستگاه گوارش، گردش خون، دفع ادرارومجموعه چنددستگاه روی هم اورگانسیم موجودزنده یاانسان راسبب می شود.

پس هرانسان ازمجموعه دستگاههای: عصبی، تنفسی، گردش خون، گوارشی ودفع ادرارتشکیل شده است. همین وضعیت درموردجامعه نیزقابل بحث می باشد. به طوریکه سلول درجامعه یک فردمی باشدویک اورگانسیم انسانی کل جامعه می باشد. بافت گروه می باشدودستگاه طبقه اجتماعی. حال همچنان که یک تک سلول دربدن ماشروع به رشدیاتکثیرناموزون بیرون ازقاعده کنداصطلاحاَآن بافت سرطانی شده است. اگرآن سلول رادرمان نکنیم بایستی در انتظارسرطانی شدن کل وجودیک انسان باشیم. به همین ترتیب انتظارمرگ آن فردراداشته باشیم.

درجامعه نیزاگرافرادناراضی مشکل دارناگام ویامحروم پدیدآیندوآنان احساس منفی نسبت به اجتماع خودپیداکنند و تعدادآنهاافزایش یابدآنان بارفتارهای خلافکارانه وضداجتماعی سلامت کل جامعه رانیزبه خطرمی اندازد. بنابراین آسیب شناسی اجتماعی مانندآسیب شناسی وروانشناسی زیستی براین باوراست که پیشگیری ازدرمان آسانتر، ارزانتر وکارآمدترمی باشد. وهمینطورپیشگیری ازپشیمانی بهتراست. وآنگاه کاری منطقی ونتیجه بخش خواهیم داشت که به این پاسخ رسیده باشیم که: چه بکنیم تا مشکلی پدیدنیاید؟ به طوریکه درروانشناسی زیستی برای نمونه می گویندکه زیرآفتاب مستقیم زیادقرارنگیرید. خوراکیهای سوخته، ته دیک سوخته سیب زمینی سوخته رانخوریدمواد شیمیایی راکه به غذاهای کنسروی اضافه می کنندازآنهایی که می توانندسرطان زاباشندازخوردن آنهاپرهیزکنید سیگارنکشید. دربرابرپرتوهای ایکس (x) بیش ازچهاربارقرارنگیریدمانندعکس برداری. تااینجا پیشگیری می باشد یک مرحله بعدازآن چکاپهای شش ماهه ویک ساله است. مثلاَازآنجایی که روی چهل وپنج سال احتمال سرطان پرستات درآقایان زیادمی باشدبه جاست که هرمردچهل وپنج ساله، سالی یک بارپرستاتش راموردمعاینه قراردهدوهمینطورمیزان اسیدفسقات یا (P,G,A) رااندازه گیری کندتاروشن شودکه دفع پرستات اونگران کننده است یاخیروازآنهایی که خانمها درمعرض سرطان واژون هستند یا در معرض دستگاه زنانگی می باشند خوبست که سالی یک بارآزمایش پاپ اسمیر را انجام دهند و یا معاینه شوند و اگرخدایی ناکرده وضعیت نگران کننده ای در بخش پرستاپ درآقایان ودربخش رحم، پستان، واژن خانمها باشند یعنی ملکنتی (یعنی سرطان) تشخیص داده شود حتماَ با خارج کردن رحم در خانمها و یا بیرون آوردن پرستات در آقایان متاقازتا دچارسازی همه سلولها به ملکنتی یاسرطان پیشگیری کنیم.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • آسیب شناسی
 • تحقیق آسیب شناسی
 • تعریف آسیب شناسی
 • دانلود تحقیق
 • تحقیق علوم اجتماعی
 • کار تحقیقی علوم اجتماعی
 • هنجارهای اجتماعی
 • آسیب اجتماعی
 • هنجار اجتماعی
 • هنجار فرهنگی

کلیک برای خرید