تحقیق اعتیاد جرم یا بیماری

عنوان: معتاد؛ مجرم یا بیمار؟ 1- بیان مسأله: اعتیاد و به تبع آن معتادان به یکی از معضلات جامعه بدل شده اند. معضلی که به عقیدۀ بعضی از صاحب نظران ریشه کنی آن شبیه آرمان و هدفی دوردست است تا هدفی که بتوان در کوتاه مدت به آن جامۀ واقعیت پوشاند. یکی از وجوه مهم پدیدۀ اعتیاد، مصرف کنندگان مواد یا معتا…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 56

حجم فایل: 35 کیلوبایت

قیمت: 11000 تومان

بیان مسأله:

اعتیاد و به تبع آن معتادان به یکی از معضلات جامعه بدل شده اند. معضلی که به عقیدۀ بعضی از صاحب نظران ریشه کنی آن شبیه آرمان و هدفی دوردست است تا هدفی که بتوان در کوتاه مدت به آن جامۀ واقعیت پوشاند. یکی از وجوه مهم پدیدۀ اعتیاد، مصرف کنندگان مواد یا معتادان اند. اولین موضوعی که دربارۀ معتادان باید مشخص شود، نحوۀ برخورد با آنهاست. آیا باید معتاد را مجرم دانست یا بنا را بر بیمار بودن او گذاشت. ما حق داریم این سؤال را حتی اگر هزاران بار مطرح و هر بار نیز پاسخ صریحی بدان داده شده باشد، به قصد بررسی با نگاهی نو، بار دیگر مطرح کنیم تا شاید پاسخ مناسب تری بیابیم. در بسیاری از کشورهای جهان معتاد بیمار تلقی می شود و نمی توان وی را مجرم دانست و حتی به مجازات توقف اجباری در محل ویژه ای دور از جامعه و خانواده محکوم کرد. در کشور ما، ایران، معتاد بار اول باید به مراکز بازپروری اعزام شود و معمولاً دو ماه در محیط محدود و دور از خانواده و جامعه برای ترک اعتیاد به سر برد. اگر معتادی که در مراکز بازپروری ترک اعتیاد کرده، دوباره معتاد شود، مظابق قوانین به زندان اعزام می شود و هر چه تعداد ترک وعود بیشتر شود، مجازات توقف اجباری در زندان یا اردوگاهها طولانی تر خواهد شد.

فهرست مطالب:

فصل اول (طرح تحقیق)

1- بیان مسأله

2- بررسی تاریخچۀ موضوع

2-1 تاریخچۀ نظری دیدگاهها

2-2 دستاوردهای تحقیقاتی پیشین

3- اهمیت و ضرورت اجرای تحقیق

4- اهداف کلی تحقیق

5- سؤالات تحقیق

6- روش تحقیق

6-1 نوع موضوع

6-2 روش گردآوری اطلاعات

7- تعریف واژه ها و اصطلاحات

8- واژگان کلیدی

فصل دوم (اعتیاد چیست؟ )

1- شناخت جامعۀ معتاد

2-علل گرایش به اعتیاد

2-1 عوامل فردی

2-2 عوامل خانوادگی

2-3 عوامل اجتماعی

3- پیامدهای اعتیاد

3-1 پیامدهای فردی

3-2 پیامدهای خانوادگی

3-3 پیامدهای اجتماعی

4- روش های ترک اعتیاد

فصل سوم (معتاد کیست؟ )

1- شناخت شخصیت معتاد

2-معتاد، مجرم است

2-1 مواد مخدر و انواع جرایم

2-2 اعتیاد و انواع جرایم

3- معتاد، بیمار است

3-1 اعیاد و اختلافات روانی

3-2 اعتیاد و بیماریهای جسمی

4- شیوۀ مبارزۀ قانونگذار ایران با اعتیاد و نقد آن

4-1 نقاط قوت قوانین راجع به مبارزه با مواد مخدر

4-2 نقاط ضعف قوانین راجع به مبارزه با مواد مخدر

5- حجر معتاد

5-1 معاملات معتاد در هنگام خماری

5-2 معاملات معتاد در هنگام نشئگی

5-3 حکمت محجور شناختن معتاد

5-4 حدود حجر معتاد و اثبات و زوال آن

فصل چهارم (چکیده و پیشنهادها)

فهرست منابع

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تحقیق اعتیاد جرم یا بیماری
  • تحقیق اعتیاد
  • اعتیاد جرم یا بیماری
  • بررسی اعتیاد
  • تحقیق علوم اجتماعی
  • دانلود تحقیق
  • کار تحقیقی علوم اجتماعی
  • تحقیق پیرامون اعتیاد
  • بیماری اعتیاد
  • تحقیق در مورد اعتیاد

کلیک برای خرید