تحقیق آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار

آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار: تغییر رفتار به کاربرد مجموعه ای از اصول و فنون یادگیری گفته می شود که هدف آن اصلاح رفتار فرد است و در ان هم ایجاد و افزایش رفتارهای مطلوب مورد نظر است و هم کاهش و حذف رفتارهای نامطلوب. تغییر رفتار اغلب با رفتاردرمانی معادل به کار می رود زیرا هردوروش بر اصول مشترکی مبت…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 37

حجم فایل: 41 کیلوبایت

قیمت: 8000 تومان

آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار:

تغییر رفتار به کاربرد مجموعه ای از اصول و فنون یادگیری گفته می شود که هدف آن اصلاح رفتار فرد است و در ان هم ایجاد و افزایش رفتارهای مطلوب مورد نظر است و هم کاهش و حذف رفتارهای نامطلوب. تغییر رفتار اغلب با رفتاردرمانی معادل به کار می رود زیرا هردوروش بر اصول مشترکی مبتنی هستند. با وجود این هدف رفتاردرمانی غالبا درمان اختلالات رفتاری بیماران روانی است در حالی که هدف تغییر رفتار به طور عمده اموزش مهارتهای تحصیلی و اجتماعی به کودکان عادی و عقب مانده و اصلاح مشکلات رفتارهای تحصیلی و اجتماعی انان و نیز کمک به رفع مشکلات رفتاری نوجوانان بزهکار و ناسازگار است.

فرض بنیادی روشهای تغییر رفتار و رفتار درمانی این است که رفتارهای بهنجار و نابهنجار هر دو از اصول روانشناختی مشابهی پیروی می کنند.

فهرست مطالب:

آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار

برنامه تغییر رفتار

تعیین هدف

تعیین وضع فعلی رفتار و رسم خط پایه

انتخاب روش تغییر رفتار

انتخاب وابستگی های رفتار

روشهای افزایش رفتار

تقویت مثبت

تقویت منفی

روشهای ایجاد رفتار های تازه

یاد گیری از راه مشاهده یا سر مشق گیری

تقویت تفکیکی و شکل دهی رفتار

زنجیره کردن رفتار

کنترل محرکی

نظام های کنترل رفتار

کنترل محرک های پیشایندی

کنترل محرک های پیامدی

کنترل نمادی

زنجیره کردن وارونه

روشهای نگهداری رفتار

روشهای کاهش دادن رفتار های نا مطلوب

روشهای مثبت کاهش رفتار

تقویت رفتار های دارای فراوانی کم

تقویت رفتار های دیگر

تقویت رفتار های نا همساز

سیری

روشهای منفی کاهش رفتار

خاموشی

محروم کردن از تقویت

جریمه کردن

روش جبران کردن

تنبیه

مشکلات ناشی از تنبیه

منابع

عبارات و واژگان کلیدی:

 • تحقیق آموزش به کمک روشهای تغییر رفتار
 • روش تغییر رفتار
 • آموزش تغییر رفتار
 • آموزش دادن به کمک روشهای تغییر رفتار
 • تحقیق روانشناسی
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی روانشناسی
 • تحقیق پیرامون اصول تغییر رفتار
 • روانشناسی تغییر رفتار
 • تقویت رفتار
 • تاثیر

کلیک برای خرید