تحقیق شایعه

بخشی از متن: چند روز پس از زمین لرزه ویرانگر منطقه بویین زهرای قزوین (شهریور 1341) در تهران شایع شد که به زودی زلزله شدیدی این شهر را در هم خواهد کوبید. مردم هراسان شدندو در آتش به حومه شهر پناه بردند و مردم در خیابانها و کوچه ها تا صبح به سر بردند ولی زلزله ای نیامد… در سال 1377 نیز در… …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 24

حجم فایل: 27 کیلوبایت

قیمت: 7000 تومان

بخشی از متن:

چند روز پس از زمین لرزه ویرانگر منطقه بویین زهرای قزوین (شهریور 1341) در تهران شایع شد که به زودی زلزله شدیدی این شهر را در هم خواهد کوبید. مردم هراسان شدندو در آتش به حومه شهر پناه بردند و مردم در خیابانها و کوچه ها تا صبح به سر بردند ولی زلزله ای نیامد… در سال 1377 نیز در تهران شایع شد که زمین لرزه شدیدی در فاصله 7 تا 17 تیر ماه روی می دهد که اساس آن پیشگویی یک شهروند اهل چک بود

می توان پرسید که چگونه در لحظه معینی از زمان، همه افراد، در مورد نفر یک واقعیت ظاهراً به توافق می رسند. چگونه است که یک فکر مبهم به صورت شایعه در می آید بعد که باور عمومی تبدیل می شود این سوالی است که در هنگام مطالعه مکانیسمهای شکل گیری و پخش شایعه سعی می کنیم به آن پاسخ دهیم.

شایعه پدیده ای است که بر اساس شنیده ها در زمینه قبلی افکار عمومی شکل می گیرد و ممکن است از یک خبر ناشی شود و یا بر پایه هیاهو بی اساس بوجود آید. شایعه از طبیعی ترین پدیده های روانی – اجتماعی و یکی از رایجترین شیوه های کنش متقابل است با ابعادی گسترده که جنبه های آن به ویژه در زمانهای بحرانی مثل زمان جنگ، قحطی و رویدادهای طبیعی، حالتی به مراتب حادتر به خود می گیرد. و کلاً بیشتر در وضعیتهای بی هنجاری در جامعه روی می دهد.

تعریف شایعه:

شایعه پیامی است که در میان مردم رواج می یابد؛ اما واقعیتها آن را تایید نمی کند. وقتی افراد بسیاری مشتاق خبرگیری از چیزی باشند؛ ولی قادر به کسب اطلاعات درستی نباشند، پذیرای شایعات می شوند. شایعات اگر تعصبات افراد را تائید کند و یا نفرتهایشان را توجیه نماید. بهتر و بیشتر می تواند گسترش یابد.

در واقع، شایعه پیامی است که به طرز غیر رسمی (معمولاً دهان به دهان) منتقل می شود و به موضوعی مربوط می شود که در تحقیق درباره درست بودن یا نادرست بودن آن مشکل است. شایعه معمولاً شامل اطلاعاتی می شود که برای مردم اهمیت دارد. البته ممکن است بخشی از شایعه حقیقت داشته باشد. هر چند می توان گفت که این حکم همواره صادق نیست.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • شایعه
 • تعریف شایعه
 • شایعه پراکنی
 • رواج شایعه
 • تحقیق علوم اجتماعی
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی علوم اجتماعی
 • مفاهیم شایعه
 • پدیده شایعه
 • تحقیق پیرامون شایعه
 • بوجود آمدن شایعه
 • اثرات شایعه در جامعه
 • تاثیر شایعه بر جامعه

کلیک برای خرید