تحقیق آلودگی محیط زیست

بخشی از متن: آلودگی عبارت است از: وارد کردن مواد یا انرژی (مثلاً به صورت حرارت) به وسیله آدمی درمحیط زیست؛ به طوری که درنتیجه این کار، منابع حیاتی یا سلامتی انسان درمعرض خطرقرارگیرد. ماده آلوده کننده وقتی به این نام موسوم می شود که مقدارآن درمحلی که نبایدموجودباشد نابه هنگام افزایش یابد؛ … …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 82

حجم فایل: 90 کیلوبایت

قیمت: 13000 تومان

بخشی از متن:

آلودگی عبارت است از: وارد کردن مواد یا انرژی (مثلاً به صورت حرارت) به وسیله آدمی درمحیط زیست؛ به طوری که درنتیجه این کار، منابع حیاتی یا سلامتی انسان درمعرض خطرقرارگیرد. ماده آلوده کننده وقتی به این نام موسوم می شود که مقدارآن درمحلی که نبایدموجودباشد نابه هنگام افزایش یابد؛ مثلاً فسفات ونیتروژن ازجمله موادمورد نیاز هرموجودزنده است. این مواد در فاضلاب های شهری (پاک کننده ها) و فاضلاب های کشاورزی (به صورت کود) به مقدارزیادموجوداست ودرصورتی که به رودخانه ها ودریاچه ها ومخازن آب راه می یابند، باعث رشد سریع گیاهان آبزی از جمله جلبک ها می شوند، ازدیاد جلبک ها باعث کاهش اکسیژن آب، نامناسب شدن محیط برای ماهیها، آلودگی آب وبالاخره مرگ آبزیان ومشکل شدن تصفیه ونامناسب شدن آب برای آشامیدن می شود. پس در این مثال ازدیاد نیتروژن وفسفر درمحلی که نباید موجودباشد، باعث آلودگی شده است.

یکی دیگر از آلوده کننده های محیط زیست آفت کشها هستند که برای از بین بردن آفت های کشاورزی وحشرات وسایر حیوانات موذی خانگی به کار برده می شوند.

آلودگی هوا: هوانیز توسط انسان به گونه های مختلف آلوده می شود. دود وذرات سمی حاصل از اگزوزاتومبیل ها، دودکش کارخانه ها ونیروگاه ها ووسایل تولید حرارت مانند بخاری، شوفاژ، آبگرمکن وسوزاندن زباله ها درآلودگی هوا سهم به سزایی دارند.

اکنون باید هوای آلوده را تعریف کنیم، درحالی این نکته را در نظر داریم که درشرایط طبیعی مواد بسیاری وجوددارند که اگر از مقدار تعیین شده دراستانداردهای کیفیت هوا بیشتر باشند، سمی خواهند بود. ما معیار آلودگی رامبنا قرار می دهیم، خواه یک ماده، اثری قابل اندازه گیری انسان، گیاه، مواد دیگر، و (یا) حیوان داشته باشد یا نداشته باشد. موادآلوده کننده به ندرت از ارتفاع 700 متربالاتر می روند. مقدارکل این مواد درسراسر جهان، حدود300-250 میلیون تن است وغلظت متوسط آنها حدود 3ppm می رسد. اما، به علت نفوذ آهسته آنها وعبور کند از موانع طبیعی اطراف، ممکن است غلظت آلودگی دریک منطقه افزایش جدی پیدا کند.

شش آلوده کننده، اصلی سبب آلودگی هوا می شوند. اوزون گازی است که دراثربعضی از واکنش های 5 ترکیب آلوده کننده دیگر در جو تشکیل می شود. مجموعاً، شش ترکیب آلوده کننده عبارتند از:

عبارات و واژگان کلیدی:

  • الودگی محیط زیست
  • آلودگی
  • آلودگی هوا
  • آلودگی مراتع
  • آلودگی پارکها
  • تحقیق محیط زیست
  • دانلود تحقیق
  • تحقیق پیرامون آلودگی
  • آلاینده های زیست محیطی
  • آلودگی زیست محیطی

کلیک برای خرید