گزارش کارآموزی دوره وکالت

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 30 صفحه در قالب ورد…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 30

حجم فایل: 21 کیلوبایت

قیمت: 9000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 156 صفحه در قالب ورد… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 156 حجم فایل: 93 کیلوبایت قیمت: 22000 تومان مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 156 صفحه در قالب ورد فهرست موضوعات 1 - قتل غیر عمد 2 - شهادت کذب 3 - تمرد در حین انجام وظیفه 4 - بی احتیاطی در رانندگی منجر به صدمه 5 - رشوه به مأمور دولت 6 - شرب خمر 7 - خیانت در امانت 8 - غیبت از زندان 9 - کیف زنی…

 • مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 314 صفحه در قالب ورد… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 314 حجم فایل: 164 کیلوبایت قیمت: 37000 تومان مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 314 صفحه در قالب ورد فهرست گزارشات حقوقی 1- تنفیذ وصیت نامه 2- اعصار و تقسیط 3- صدور گواهی عدم سازش 4- مطالبه اجرت المثل 5- طلاق 6- مطالبه طلب 7- مطالبه طلب تامین خواسته 8- الزام به انتقال سند رسمی 9- طلاق خلع 10- صدور گواهی مهر و وراثت نامحدود 11-…

 • مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 200 صفحه در قالب ورد… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 200 حجم فایل: 222 کیلوبایت قیمت: 32000 تومان مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 200 صفحه در قالب ورد فهرست موضوعات 1 - خلع ید و مطالبه خسارت 2 - مطالبه اجرت المثل 3 - صدور چک بلامحل 4 - مطالبه وجه 5 - الزام به تنظیم سند 6 - الزام به پرداخت بهای عادله 7 - تخلیه 8 - ایراد صدمات بدنی عمدی 9 - تعدیل اجاره بها 10…

 • مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 148 صفحه در قالب ورد، این گزارش در رابطه با پرونده های بیمه ای می باشد… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 148 حجم فایل: 64 کیلوبایت قیمت: 19000 تومان مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی کیفری و حقوقی در 148 صفحه در قالب ورد، این گزارش در رابطه با پرونده های بیمه ای می باشد عبارات و واژگان کلیدی: گزارشات کارآموزی وکالت کارآموزی وکالت در مورد بیمه گزارش کارورزی کارورزی حقوق کلیک برای خرید 4.8 61

 • مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 311 صفحه در قالب ورد… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 311 حجم فایل: 115 کیلوبایت قیمت: 32000 تومان مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 311 صفحه در قالب ورد عبارات و واژگان کلیدی: گزارش دوره کارآموزی وکالت گزارش کارآموزی گزارش کارآموزی وکالت وکالت حقوق رشته حقوق کارآموزی حقوق کلیک برای خرید 4.3 740

مجموعه گزارشهای کارآموزی و کارورزی عملی وکالت در 30 صفحه در قالب ورد

فهرست موضوعات:

1 – ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین

2 – تجدید نظر خواسته استرداد و سفته و مدارک

3 – فک و پلمپ مغازه

4 – اعسار از هزینه دادرسی

5 – مطالبه وجه

6 – ایجاد مزاحمت بانوان

7 – ایراد صدمه غیر عمدی بدنی

8 – ایراد ضرب عمدی

9 – الزام به تنظیم سند

10 – استرداد اتومبیل

11 – مطالبه دیه

عبارات و واژگان کلیدی:

 • گزارش کارآموزی
 • گزارش کارورزی
 • کارآموزی حقوق
 • وکالت
 • کار حقوقی
 • کارآموزی رشته حقوق
 • کارآموزی عملی وکالت
 • کارآموزی دوره وکالت
 • دانلود گزارش کارآموزی
 • دانلود کارآموزی حقوق
 • دانلود کارموزی وکالت
 • دانلود گزارش دوره وکالت

کلیک برای خرید