گزارش کار آزمایشگاه فیزیک عمومی

فهرست آزمایشات آزمایش 1: آشنایی با کولیس و ریزسنج آزمایش 2: تعیین چگالی اجسام متفاوت آزمایش 3: محاسبه ضریب انبساط طولی آزمایش 4: اندازه گیری ظرفیت گرمایی (کالریمتر) گرماسنج آزمایش 5: تعیین گرمای ویژه یک جسم (نامشخص) آزمایش 6: تعیین گرمای نهان تبخیر (LV) آزمایش 7: تعیین گرمای نهان ذوب یخ (Lf) …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 39

حجم فایل: 102 کیلوبایت

قیمت: 11000 تومان

فهرست آزمایشات:

آزمایش 1: آشنایی با کولیس و ریزسنج

آزمایش 2: تعیین چگالی اجسام متفاوت

آزمایش 3: محاسبه ضریب انبساط طولی

آزمایش 4: اندازه گیری ظرفیت گرمایی (کالریمتر) گرماسنج

آزمایش 5: تعیین گرمای ویژه یک جسم (نامشخص)

آزمایش 6: تعیین گرمای نهان تبخیر (LV)

آزمایش 7: تعیین گرمای نهان ذوب یخ (Lf)

آزمایش 8: مدرج کردن دماسنج به روش سیلسیوس

آزمایش 9: تعیین گرمای ویژه مایع به روش سرد کردن

آزمایش 10: اندازه گیری ضریب انبساط حجمی مایعات

آزمایش 11: قانون بویل ماریوت

عبارات و واژگان کلیدی:

  • دانلود گزارش کار
  • گزارش کار آزمایشگاه
  • آزمایشگاه فیزیک عمومی
  • گزارش کار فیزیک عمومی
  • گزارش کار آزمایشگاه فیزیک
  • دانلود گزارش کار رشته فیزیک
  • دانلود گزارش کار
  • گزارش آزمایشگاه فیزیک عمومی
  • آزمایشگاه فیزیک

کلیک برای خرید