تحقیق حسابداری و کنترل های مالی دولتی

شرح عملیات حسابداری: 1- هنگام ابلاغ اعتبار مصوب به تفکیک پروژه و ردیف متفرقه اعتبار مصوب ×× دستگاه اجرائی×× 2- پس از ابلاغ تخصیص در هر نوبت: تخصیص اعتبار ×× اعتبار مصوب ×× 3- هنگام صدور درخواست وجه برای دریافت تنخواه گردان حسابداری از خزانه: درخواست وجه ×× تنخواه گران حسابداری ×× 4- پس از دریافت…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 54

حجم فایل: 80 کیلوبایت

قیمت: 12000 تومان

حساب مستقل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای

حساب مستقل اعتبارات هزینه

بخشی از متن:

شرح عملیات حسابداری:

1- هنگام ابلاغ اعتبار مصوب به تفکیک پروژه و ردیف متفرقه

اعتبار مصوب ××

دستگاه اجرائی××

2- پس از ابلاغ تخصیص در هر نوبت:

تخصیص اعتبار ××

اعتبار مصوب ××

3- هنگام صدور درخواست وجه برای دریافت تنخواه گردان حسابداری از خزانه:

درخواست وجه ××

تنخواه گران حسابداری ××

4- پس از دریافت اعلامیه واریز وجه به حساب بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای:

بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××

درخواست وجه ××

5- با اخذ ضمانتنامه یا سایر وثیقه های مورد قبول مربوط به شرکت نمودن در مناقصه تادیه پیش پرداخت:

حساب تضمینات ××

طرف حساب تضمینات ××

6- هنگام تامین اعتبار جهت کنترل اعتبارات در قبال هر گونه ایجاد تعهد:

تامین اعتبار ××

ذخیره تامین اعتبار ××

7- پس از انعقاد قرار داد ساخت یا ایجاد دارائی سرمایه ای یا خرید اموال منقول سرمایه ای:

کنترل قرار دادها ××

طرف حساب کنترل قراردادها ××

8- هنگام پرداختهای غیر قطعی به افراد طرف قرارداد و عاملین ذیحساب:

تنخواه گردان پرداخت ××

پیش پرداخت سالجاری ××

علی الحساب سالجاری ××

بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××

9- تامین اعتبار هنگام خرید موجودی جنسی:

تامین اعتبار ××

ذخیره تامین اعتبار ××

10- هنگام خرید موجودی جنسی برای هر یک از طرحها:

حساب موجودی جنسی کالا ××

بانک پرداخت تملک دارائیهای سرمایه ای ××

11- هنگام تحویل موجودی جنسی، مصالح، به پیمانکار بطور مستقیم یا از محل موجودی جنسی:

پیش پرداخت موجودی جنسی ××

موجودی جنسی کالا ××

12- پس از خرید وسایل و کالا که مستقیماً قابل بهره برداری در دستگاه دولتی می باشد به شرط اینکه عمر آن بیش از یکسال باشد از حساب موجودی جنسی و کالا به حساب دارائی ثابت و حساب معین مربوطه منظور شود.

دارائی ثابت ××

موجودی جنسی و کالا ××

13- در صورتیکه دارائی ثابت در سالجاری ایجاد شده باشد و دستگاه اجرایی دیگری بهره برداری نماید پس از تحویل دارائی ثابت به دستگاه بهره بردار ثبت حذفی آن در دفاتر و حسابهای دستگاه واگذار کننده دارائی ثابت عبارتست از:

دستگاه اجرائی ××

دارائی ثابت ××

14- در صورتیکه دارائی ثابت در سنوات قبل ایجاد شده باشد و در سالهای آتی ادامه داشته باشد و دستگاه اجرایی دیگری بهره برداری نماید پس از تحویل دارائی ثابت به دستگاه بهره برداری ثبت حذفی آن در دفاتر و حسابهای دستگاه واگذار کننده دارائی ثابت عبارتست از:

الف) ثبت افتتاحیه:

دارائی ثابت ××

دریافتی از خزانه در سنوات قبل ××

ب) ثبت حذفی:

دریافتی از خزانه در سنوات قبل ××

دارائی ثابت ××

نکته: تا پایان سال مالی ثبتی زده نمی شود می بایست در ابتدای سال بعد ابتدا ثبت افتتاحیه زده شود سپس ثبت حذفی اعمال گردد.

15- هنگام دریافت دارائی ثابت احداث شده از دستگاه واگذار کننده دارائی ثابت مذبور (دستگاه مجری) ثبت در دستگاه بهره بردار (گیرنده دارائی ثابت)

دارائی ثابت ××

حساب اموال دولت (دستگاه اجرای واگذارکننده) ××

16- هنگام انعکاس دارائیهای در جریان ساخت یا ایجاد سنوات قبل ادامه دار از سالهای قبل براساس اقدام مندرج در آخرین صورت وضعیت واصله به ذیحسابی با توجه به 5% سهم بیمه کارفرما:

دارائی در جریان ساخت یا ایجاد سنواتی ××

دریافتی از خزانه در سنوات قبل ××

17- هنگام به اتمام رسیدن طرح تملک دارائی سرمایه ای و تحویل قطعی پس از تسویه و واریز پرداختهای غیر قطعی اعم از جاری سنواتی، حسب مورد تا زمان تحویل به دستگاه اجرایی بهره بردار:

دارائی ثابت ××

دارائی در جریان ساخت یا ایجاد سالجاری ××

دارائی در جریان ساخت یا ایجاد سنواتی ××

دارائی در جریان ساخت یا ایجاد سایر منابع ××

عبارات و واژگان کلیدی:

 • حسابداری مالی
 • کنترل مالی دولتی
 • حسابداری و کنترل های مالی دولتی
 • کنترل های دولتی
 • تحقیق حسابداری
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی حسابداری
 • پروژه حسابداری
 • پروژه کنترل مالی
 • کنترل مالی دولتی
 • دانلود پروژه حسابداری

کلیک برای خرید