حسابداری صنعتی 1

بخشی از متن: سیستم حسابداری مدیریت: حسابداری بهای تمام شده یا به بیان بهتر بهاء cost acounting سیستمی است که به محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات ارائه شده منجر می شود. این درحالی است که سیستم حسابداری مدیریت عمدتاً بردنبال تحصیل اطلاعات بدست آمده در نتیجه استقرار سیستم حسابداری صنعتی جهت کمک.. …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 154

حجم فایل: 76 کیلوبایت

قیمت: 15000 تومان

بخشی از متن:

سیستم حسابداری مدیریت:

حسابداری بهای تمام شده یا به بیان بهتر بهاء cost acounting سیستمی است که به محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات ارائه شده منجر می شود. این درحالی است که سیستم حسابداری مدیریت عمدتاً بردنبال تحصیل اطلاعات بدست آمده در نتیجه استقرار سیستم حسابداری صنعتی جهت کمک به تصمیم گیریها و جهت دهی به اجرای امور و فعالیتهای سازمان های اقتصادی است.

برنامه ریزی و کنترل:

هر یک از سیستم های حسابداری صنعتی و حسابداری مدیریت اهداف خاصی را دنبال می کند که اهداف مورد نظر در حسابداری صنعتی موارد متعددی می باشد که مهمترین آن برنامه ریزی و کنترل است.

شاید در تصور بسیاری از افراد اینگونه نقش بسته باشد که مفاهیم حسابداری صنعتی فقط مخصوص واحدهای صنعتی و تولیدی است در حالیکه در واقع اینگونه نیست.

مفاهیم برنامه ریزی و کنترل را نمی توان محدود به واحدهای تولیدی نمود و تمام سازمانهای اقتصادی می توانند از آن بهره گیرند در حسابداری مدیریت اهداف زیر دنبال می شود:

1-تامین اطلاعات مورد نظر مدیران جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری.

2-کمک به مدیران و رهبری و کنترل فعالیتهای تحقیقاتی.

3-انگیزش مدیران و کارکنان برای فعالیت در راستای هدفهای سازمان

4- بخش و ارزیابی عملکرد واحدهای تابع مدیران و سایر کارکنان سازمان

از حسابداری مدیریت به عنوان چتر و سایه بان شرکت یاد می کنند می توانند هر واحد اقتصادی از بلاهای معمول در امان نگه دارد.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • حسابداری
 • حسابداری صنعتی
 • تراز نامه
 • صورت مالی
 • صورت سود و زیان
 • سود و زیان انباشته
 • تحقیق حسابداری
 • دانلود تحقیق
 • کار تحقیقی حسابداری
 • اصول حسابداری صنعتی
 • پروژه حسابداری
 • جزوه حسابداری صنعتی 1
 • حسابداری صنعتی

کلیک برای خرید