مقاله با موضوع ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد تغییر شکل زمین در اثر حفر…

مقاله با موضوع ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد تغییر شکل زمین در اثر حفر تونل مترو به روش TBM در شهر اصفهان، در قالب pdf و در 11 صفحه…

فرمت فایل دانلودی: pdf

فرمت فایل اصلی: pdf

تعداد صفحات: 11

حجم فایل: 867 کیلوبایت

قیمت: 3000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


 • دانلود جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 2بعدی، در قالب pdf و در 89 صفحه... … فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 89 حجم فایل: 1,016 کیلوبایت قیمت: 15000 تومان دانلود جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 2بعدی، در قالب pdf و در 89 صفحه، فوق العاده عادی و کاربردی. عبارات و واژگان کلیدی: جزوه آموزشی نرم افزار پلکسیس 2بعدی جزوه آموزشی پلکسیس جزوه آموزشی plaxis جزوه آموزش نرم افزار plaxis آموزش پلکسیس آموزش plaxis مدلسازی در پلکسیس پروژه پلکسیس نمونه پروژه در پلکسیس آموزش مدلسازی با پلکسیس پلکسیس آموزش تخصصی پلکسیس کلیک…

 • دانلود جزوه آموزشی با موضوع مدل سازی عددی در مهندسی ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار پلکسیس، در قالب pdf و در 46 صفحه، شامل فصل اول: حل مسائل ژئوتکنیکی به روش المان محدود، اجزای معمول برای مدل سازی، نقطه، خط، گروه، المان، گره، نقطه تنش... … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 46 حجم فایل: 32,083 کیلوبایت قیمت: 12000 تومان دانلود جزوه آموزشی با موضوع مدل سازی عددی در مهندسی ژئوتکنیک با استفاده از نرم افزار پلکسیس، در قالب pdf و در 46 صفحه، شامل: فصل اول: حل مسائل ژئوتکنیکی…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع تعیین مُد بهینه عملکرد DG با در نظر گرفتن برخی شاخص های قابلیت اطمینان، در قالب ppt و در 48 اسلاید، قابل ویرایش، شامل مقدمه، شرح مسأله، الگوریتم های پیشنهادی برای تعیین مُد بهینه عملکرد DG، پیاده سازی روش های… فرمت فایل دانلودی: ppt فرمت فایل اصلی: ppt تعداد صفحات: 48 حجم فایل: 4,193 کیلوبایت قیمت: 7000 تومان دانلود پاورپوینت با موضوع تعیین مُد بهینه عملکرد DG با در نظر گرفتن برخی شاخص های قابلیت اطمینان، در قالب ppt و در 48 اسلاید، قابل ویرایش، شامل: مقدمه شرح مسأله الگوریتم های…

 • چکیده: پیشرفت های اخیردر زمینه الکترونیک و مخابرات بی سیمتوانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را باتوان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت¬مناسب وکاربری های¬گوناگون داده¬است. این حسگرهای¬کوچک که توانایی انجام اعمالی چون دریافتاطلاعات مختلف محیطی براساس نوع حسگر، پردازش وارسال آن اطلاعات را دارند، موجبپیدایش ایده ا… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 70 حجم فایل: 1,281 کیلوبایت قیمت: 14000 تومان چکیده: پیشرفت های اخیردر زمینه الکترونیک و مخابرات بی سیمتوانایی طراحی و ساخت حسگرهایی را باتوان مصرفی پایین، اندازه کوچک، قیمت¬مناسب وکاربری های¬گوناگون داده¬است. این حسگرهای¬کوچک که توانایی انجام اعمالی چون…

 • مقاله با موضوع ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد نشست زمین در اثر حفر تونل مترو به روش NATM در شهر اصفهان، در قالب pdf و در 14 صفحه… فرمت فایل دانلودی: pdf فرمت فایل اصلی: pdf تعداد صفحات: 14 حجم فایل: 1,319 کیلوبایت قیمت: 7000 تومان دانلود مقاله با موضوع ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد نشست زمین در اثر حفر تونل مترو به روش NATM در شهر اصفهان، در قالب pdf و در 14 صفحه. عبارات و واژگان کلیدی: قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس برآورد نشست…

دانلود مقاله با موضوع ارزیابی قابلیت اطمینان نتایج نرم افزار پلکسیس در برآورد تغییر شکل زمین در اثر حفر تونل مترو به روش TBM در شهر اصفهان،

در قالب pdf و در 11 صفحه، شامل:

چکیده

مقدمه

فرآیند پژوهش

مطالعه موردی میزان کشیدگی کشیدگی سنج در اثر حفر تونل قطعه میانی قطار شهری اصفهان

مقدمه

انتخاب روش و ماشین حفر تونل مناسب برای تونل سازی

مطالعات ژئوتکنیک قطعه میانی

خاک دستی

رسوبات ریزدانه روئین

رسوبات درشت دانه میانی

رسوبات ریزدانه زیرین

ابزاربندی و رفتارنگاری کشیدگی سنج گمانه ای

کشیدگی سنج گمانه

خصوصیات مدل در برآورد نشست کشیدگی سنج قطعه میانی قطار شهری اصفهان

خصوصیات هندسی مدل

مدل رفتاری توده سنگ و خاک

بارگذاری ترافیکی

پارامترهای ژئوتکنیکی محدوده مورد مطالعه

ویژگی های پوشش تونل

جزئیات مدل مقطع موورد مطالعه (تونل غربی ایستگاه تختی) و ابزار دقیق آن

نتایج، بحث و مقایسه

نتیجه گیری

پیشنهاداتی برای پژوهش های آتی

مراجع

عبارات و واژگان کلیدی:

 • حفر تونل مترو
 • دستگاه حفر تونل مترو
 • تحقیق حفر تونل مترو
 • مقاله حفر تونل مترو
 • پایان نامه حفر تونل مترو
 • حفر تونل مترو به روش TBM
 • تحقیق حفر تونل مترو به روش TBM
 • مقاله حفر تونل مترو به روش TBM
 • نتایج نرم افزار پلکسیس

کلیک برای خرید