پروژه بودجه 4

این فایل شامل پروژه فایل اکسل در رابطه با بودجه می باشد. …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: xls

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 14 کیلوبایت

قیمت: 12000 تومان

این فایل شامل پروژه فایل اکسل در رابطه با بودجه می باشد.

فهرست مطالب:

صورت مسئله

بودجه فروش

بودجه مقادیر تولید

بودجه مصرف مواد مستقیم

بودجه خرید مواد مستقیم

بودجه دستمزد مستقیم

بودجه سربار

بودجه موجودیهای پایان دوره

بودجه بهای تمام شده

بودجه سایر هزینه ها

بودجه سود و زیان

بودجه نقدی

بودجه ترازنامه

عبارات و واژگان کلیدی:

  • بودجه فروش
  • بودجه مقادیر تولید
  • بودجه مصرف مواد مستقیم
  • بودجه خرید مواد مستقیم
  • بودجه دستمزد مستقیم
  • بودجه سربار
  • بودجه موجودیهای پایان دوره
  • بودجه بهای تما

کلیک برای خرید