پروژه بودجه 3

این فایل شامل پروژه فایل اکسل در رابطه با بودجه می باشد. …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: xls

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 19 کیلوبایت

قیمت: 12000 تومان

این فایل شامل پروژه فایل اکسل در رابطه با بودجه می باشد.

فهرست مطالب:

داده ها

فروش

تولید

مصرف مواد

خرید مواد

دستمزد

سربار

بهای تمام شده واحد

موجودی پایان دوره

بهای تمام شده فروش رفته

هزینه عملیاتی

نقد

سود و زیان

ترازنامه

گردش وجوه نقد

عبارات و واژگان کلیدی:

  • مصرف مواد
  • خرید مواد
  • دستمزد سربار
  • بهای تمام شده واحد
  • موجودی پایان دوره
  • بهای تمام شده فروش رفته
  • هزینه عملیاتی
  • نقد سود و زیان
  • ترازنامه
  • گردش وجوه نقد

کلیک برای خرید