پروژه بودجه 2

این فایل شامل پروژه فایل اکسل در رابطه با بودجه می باشد. …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: xls

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 135 کیلوبایت

قیمت: 12000 تومان

این فایل شامل پروژه فایل اکسل در رابطه با بودجه می باشد.

فهرست مطالب:

اطلاعات اولیه

بودجه فروش

بودجه تولید

بودجه مواد مستقیم

بودجه خرید مواد مستقیم

بودجه دستمزد مستقیم و سربار

بهای تمام شده یک واحد

بودجه بهای تمام شده فروش رفته

بودجه موجودیهای آخر دوره

بودجه سایر هزینه ها

بودجه سود و زیان

بودجه نقدی

ترازنامه

عبارات و واژگان کلیدی:

  • بودجه فروش
  • بودجه تولید
  • بودجه مواد مستقیم
  • بودجه خرید مواد مستقیم
  • بودجه دستمزد مستقیم و سربار
  • بهای تمام شده یک واحد
  • بودجه
  • بهای تمام شده فروش رفته
  • بودجه

کلیک برای خرید