نقشه طبقات اقلیمی استان خراسان شمالی

طبق این لایه، استان خراسان شمالی به طبقات اقلیمی زیر تقسیم می شود: مرطوب، خیلی مرطوب، نیمه خشک، خشک، نیمه مرطوب و مدیترانه ای…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: Shp

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 48 کیلوبایت

قیمت: 3000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


  • طبق این لایه، استان قم به طبقات اقلیمی زیر تقسیم می شود: خشک، فراخشک، نیمه خشک و مدیترانه ای… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 28 کیلوبایت قیمت: 3000 تومان شیپ فایل طبقات اقلیمی استان قم مشخصات سیستم تصویر لایه: Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984 Datum: D_WGS_1984 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degree عبارات و واژگان کلیدی: نقشه طبقات اقلیمی استان قم شیپ فایل طبقات اقلیمی استان قم نقشه انواع اقلیم استان قم انواع اقلیم استان قم کلیک برای خرید 5 235

  • طبق این لایه، استان فارس به طبقات اقلیمی زیر تقسیم می شود: مدیترانه ای، خیلی مرطوب، مرطوب، نیمه مرطوب، نیمه خشک، فرا خشک و خشک. … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 109 کیلوبایت قیمت: 3000 تومان شیپ فایل طبقات اقلیمی استان فارس مشخصات سیستم تصویر لایه: Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984 Datum: D_WGS_1984 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degree عبارات و واژگان کلیدی: نقشه طبقات اقلیمی استان فارس شیپ فایل طبقات اقلیمی استان فارس نقشه انواع اقلیم استان فارس انواع اقلیم استان فارس کلیک برای خرید 3.7 451

  • طبق این لایه، استان البرز به طبقات اقلیمی زیر تقسیم می شود: مدیترانه ای، خیلی مرطوب، مرطوب، نیمه مرطوب، نیمه خشک و خشک. … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 22 کیلوبایت قیمت: 3000 تومان شیپ فایل طبقات اقلیمی استان البرز مشخصات سیستم تصویر لایه: Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984 Datum: D_WGS_1984 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degree عبارات و واژگان کلیدی: نقشه طبقات اقلیمی استان البرز شیپ فایل طبقات اقلیمی استان البرز نقشه انواع اقلیم استان البرز انواع اقلیم استان البرز کلیک برای خرید 4.3 575

  • طبق این لایه، استان بوشهر به طبقات اقلیمی زیر تقسیم می شود: خشک، نیمه خشک و فرا خشک. … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 44 کیلوبایت قیمت: 3000 تومان شیپ فایل طبقات اقلیمی استان بوشهر مشخصات سیستم تصویر لایه: Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984 Datum: D_WGS_1984 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degree عبارات و واژگان کلیدی: نقشه طبقات اقلیمی استان بوشهر شیپ فایل طبقات اقلیمی استان بوشهر نقشه انواع اقلیم استان بوشهر انواع اقلیم استان بوشهر کلیک برای خرید 4.3 470

  • طبق این لایه، استان خراسان جنوبی به طبقات اقلیمی زیر تقسیم می شود: نیمه خشک، خشک و فرا خشک… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 53 کیلوبایت قیمت: 3000 تومان شیپ فایل طبقات اقلیمی استان خراسان جنوبی مشخصات سیستم تصویر لایه: Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984 Datum: D_WGS_1984 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degree عبارات و واژگان کلیدی: نقشه طبقات اقلیمی استان خراسان جنوبی شیپ فایل طبقات اقلیمی استان خراسان جنوبی نقشه انواع اقلیم استان خراسان جنوبی انواع اقلیم استان خراسان جنوبی کلیک برای خرید 3 49

شیپ فایل طبقات اقلیمی استان خراسان شمالی

مشخصات سیستم تصویر لایه:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

عبارات و واژگان کلیدی:

  • نقشه طبقات اقلیمی استان خراسان شمالی
  • شیپ فایل طبقات اقلیمی استان خراسان شمالی
  • نقشه انواع اقلیم استان خراسان شمالی
  • انواع اقلیم استان خراسان شمالی

کلیک برای خرید