نقشه طبقات اقلیمی استان مازندران

طبق این لایه، استان مازندران به طبقات اقلیمی زیر تقسیم می شود: مرطوب، خیلی مرطوب، نیمه مرطوب، نیمه خشک و مدیترانه ای…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: Shp

تعداد صفحات: 1

حجم فایل: 47 کیلوبایت

قیمت: 3000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


  • طبق این لایه، استان گلستان به طبقات اقلیمی زیر تقسیم می شود: خیلی مرطوب، مرطوب، نیمه مرطوب، مدیترانه ای، نیمه خشک و خشک… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 44 کیلوبایت قیمت: 3000 تومان شیپ فایل طبقات اقلیمی استان گلستان مشخصات سیستم تصویر لایه: Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984 Datum: D_WGS_1984 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degree عبارات و واژگان کلیدی: نقشه طبقات اقلیمی استان گلستان شیپ فایل طبقات اقلیمی استان گلستان نقشه انواع اقلیم استان گلستان انواع اقلیم استان گلستان کلیک برای خرید 4.8 129

  • طبق این لایه، استان قم به طبقات اقلیمی زیر تقسیم می شود: خشک، فراخشک، نیمه خشک و مدیترانه ای… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 28 کیلوبایت قیمت: 3000 تومان شیپ فایل طبقات اقلیمی استان قم مشخصات سیستم تصویر لایه: Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984 Datum: D_WGS_1984 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degree عبارات و واژگان کلیدی: نقشه طبقات اقلیمی استان قم شیپ فایل طبقات اقلیمی استان قم نقشه انواع اقلیم استان قم انواع اقلیم استان قم کلیک برای خرید 5 235

  • طبق این لایه، استان فارس به طبقات اقلیمی زیر تقسیم می شود: مدیترانه ای، خیلی مرطوب، مرطوب، نیمه مرطوب، نیمه خشک، فرا خشک و خشک. … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 109 کیلوبایت قیمت: 3000 تومان شیپ فایل طبقات اقلیمی استان فارس مشخصات سیستم تصویر لایه: Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984 Datum: D_WGS_1984 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degree عبارات و واژگان کلیدی: نقشه طبقات اقلیمی استان فارس شیپ فایل طبقات اقلیمی استان فارس نقشه انواع اقلیم استان فارس انواع اقلیم استان فارس کلیک برای خرید 3.7 451

  • طبق این لایه، استان البرز به طبقات اقلیمی زیر تقسیم می شود: مدیترانه ای، خیلی مرطوب، مرطوب، نیمه مرطوب، نیمه خشک و خشک. … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 22 کیلوبایت قیمت: 3000 تومان شیپ فایل طبقات اقلیمی استان البرز مشخصات سیستم تصویر لایه: Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984 Datum: D_WGS_1984 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degree عبارات و واژگان کلیدی: نقشه طبقات اقلیمی استان البرز شیپ فایل طبقات اقلیمی استان البرز نقشه انواع اقلیم استان البرز انواع اقلیم استان البرز کلیک برای خرید 4.3 575

  • طبق این لایه، استان بوشهر به طبقات اقلیمی زیر تقسیم می شود: خشک، نیمه خشک و فرا خشک. … فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: Shp تعداد صفحات: 1 حجم فایل: 44 کیلوبایت قیمت: 3000 تومان شیپ فایل طبقات اقلیمی استان بوشهر مشخصات سیستم تصویر لایه: Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984 Datum: D_WGS_1984 Prime Meridian: Greenwich Angular Unit: Degree عبارات و واژگان کلیدی: نقشه طبقات اقلیمی استان بوشهر شیپ فایل طبقات اقلیمی استان بوشهر نقشه انواع اقلیم استان بوشهر انواع اقلیم استان بوشهر کلیک برای خرید 4.3 470

شیپ فایل طبقات اقلیمی استان مازندران

مشخصات سیستم تصویر لایه:

Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984

Datum: D_WGS_1984

Prime Meridian: Greenwich

Angular Unit: Degree

عبارات و واژگان کلیدی:

  • نقشه طبقات اقلیمی استان مازندران
  • شیپ فایل طبقات اقلیمی استان مازندران
  • نقشه انواع اقلیم استان مازندران
  • انواع اقلیم استان مازندران

کلیک برای خرید