تحقیق روانشناسی در محیط اداری

تعریف روانشناسی: عنوان تحقیق حاضر، نویسنده را موظف می دارد که «روان شناسی» را، بدواً به صورت هر چه ساده توضیح و تشریح نماید. و سپس از «محیط اداری» تعریف به دست دهد. چه، شرط مبادله صحیح اطلاعات بین نویسنده و خواننده، یا گوینده و شنوند، وجود محیط تفاهم و درک مفاهیم درست از اصطلاحاتی است که در… …

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 52

حجم فایل: 38 کیلوبایت

قیمت: 11000 تومان

تعریف روانشناسی:

عنوان تحقیق حاضر، نویسنده را موظف می دارد که «روان شناسی» را، بدواً به صورت هر چه ساده توضیح و تشریح نماید. و سپس از «محیط اداری» تعریف به دست دهد. چه، شرط مبادله صحیح اطلاعات بین نویسنده و خواننده، یا گوینده و شنوند، وجود محیط تفاهم و درک مفاهیم درست از اصطلاحاتی است که در مکاتبه و یا محاوره ذکر می شود. بنابراین، صرفنظر از اختلافاتی که بین دانشمندان درباره تعریف این علم وجود دارد، روان شناسی را (که از قدیم موضوع و هدف از مطالعه آن، شناخت خصوصیات پندار و کردار یک فرد آدمی بوده است، علم النفس، معرفت النفس و یا معرفت الروح می گفته اند) به شرح زیر تعریف می کنیم:

روان شناسی عبارت است از تحقیق و مطالعه در حیات نفسانی، و اعمال و رفتار انسان در احوال و اوضاع مختلف.

چنان که می دانیم وجود انسان از دو قسمت تشکیل شده است. قسمت مادی یا بیولوژیکی (مانند استخوانها، عضلات، امعا، و احشا، و به طور کلی سلولهای گونا گون زنده تشکیل دهنده بدن) و قسمت غیرمادی (شامل افکار و تمایلات، احساسات غریزی، خشم، شادی و غم، پشیمانی و حالات روانی دیگر) ساخته شده است. قسمت مادی را «بدنیات» یا، «جسمیات»، و قسمت افکار و امیار را «نفسانیات» اصطلاح کرده اند. بدین ترتیب محدوده مباحث علم روان شناسی منحصر به تحقیق و مطا لعه در نفسانیات، و کشف قوانین موجود در روابط آنها است.

علم روان شناسی از قرون قبل از میلاد مورد توجه بوده، تا دو قرن پیش در اروپا و تا چندی قبل در ایران، جزء یکی از فصول فلسفه شناخته می شد. به همت دانشمندانی چون «جان لاک» انگلیسی و «کندیاک» فرانسوی این علم به صورت مستقل از فلسفه درآمد. در حال حاضر رشته های مختلف این دانش بسیار زیاد است. کافی است که به نظر آوریم عده ای در روان شناسی کودکان، جماعتی در روان شناسی تطبیقی، گروهی در روان شنای حیوانی، یا روان شناسی از لحاظ بیماریهای دماغی و همچنین روان شناسی اجتماعی تخصص یافته اند.

از آنجا که «روان شناسی در محیط اداری» را باید فصلی از «روان شناسی اجتماعی» بدانیم، لازم است که درباره این رشته بیشتر توضیح دهیم:

اصولاً در روان شناسی اجتماعی، سعی بر این است که رفتار فرد در قبال اعمال و سلوک دیگران نسبت به او، مطالعه شود. یا بنا به عقیده «آلپورت» غرض آن است که دریابیم و بیان کنیم که اندیشه و احساس و رفتار یک فرد، در جمع آدمیان دیگر، چگونه و تابع چه اصولی است.

حال با توجه به تعریفی که از «اداره» بیان خواهیم داشت، خواهیم دانست که محیط اداری نیز به نوبه خود، محیط اجتماعی محدود و مخصوصی است که روابط و فعل و انفعالات افراد در آن، قسمتی به موجب قوانین و مقررات مصوب، و قسمتی برابر رسوم و نظامات عمومی، استوار و برقرار می گردد. فی المثل، اگر در محیط اجتماعی، طبقات مختلفی براساس ثروت و امکانات اقتصادی موجود است، و این اختلاف طبقاتی، خالق رفتار و سلوک معینی بین مردم می باشد، در محیط ادرای هم سلسله مراتب سازمانی مقتضیاتی به وجود می آورد که عضو اداره را ناگزیر از یک سری عکس العمل های خاص در مقابل اعماق مافوق می سازد. ما در این کتاب می خواهیم اثر خصوصیات خلقی و روانی فرد را در جامعه اداری، و تأثیر دیگران (زیردستان همطرازان و مافوقان) را روی شخصیت او مورد مطالعه قرار دهیم، لذا باید در ابتدا «اداره» را تعریف کنیم:

تعریف اداره:

در علم اداره می گویند: «آن گاه که سعی و کوشش چند نفر از افراد انسانی به منظور وصول به هدف معینی، مشترک شود، اداره به وجود می آید». به عبارت دیگر، غرض از اداره، محیطی است که در آن جمعی برای رسیدن به هدف واحد و مشخصی می کوشند.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • روانشناسی
 • تعریف روانشناسی
 • روانشناسی در اداره
 • روانشناسی محیط اداری
 • تعریف اداره
 • تحقیق روانشناسی
 • کار تحقیقی روانشناسی
 • دانلود تحقیق
 • روانشناسی اداری
 • روانشناسی پرسنل
 • روانشناسی کارکنان
 • رواشناسی در محیط اداری
 • اهمیت روانشناسی در اداره

کلیک برای خرید