دانلود گزارش کارآموزی فتوگرامتری برای تهیه نقشه

کار آموزی فتوگرامتری برای تهیه نقشه…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 63

حجم فایل: 35,418 کیلوبایت

قیمت: 6500 تومان

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

این فایل همراه شکل و عکس می باشد

طراحی و انجام پرواز برای عکسبرداری:

عکسبرداری به سبب اینکه عکس های مورد نیاز برای تهیه نقشه یا اندازه گیریهای در این دهه تهیه می شوند و نیز دارا بودن بالاترین هزینه (شامل هزینه هواپیما، مخارج و گروه پرواز و …) از مهمترین مراحل کار فتوگرامتری است که باید به طور دقیق و صحیح برنامه ریزی و اجرا شود تا هم با پیشگیری از تکرار عکسبرداری هزینه به حداقل برسد و هم با تهیه عکسهایی با شرایط هندسی و مقیاس مناسب و کیفیت، بتوان به دقت خواسته شده دست یافت. برای انجام عکس برداری، مسیر حرکت هواپیما، موقعیت ایستگاههای عکسبرداری و سرعت هواپیما با توجا به نوع نقشه، دقت خواسته شده و نوع منطقه مورد نظر برای عکسبرداری و شرایط محیطی از قبل تعیین و بر روی نقشه ای پیاده می شوند که به آن راهنمای اندکس پرواز می گویند.

نقشه راهنمای پرواز در اختیار اکیپ پرواز و عکس برداری قرار داده می شود تا پرواز در امتداد و شرایط تعیین شده انجام می شود و عکسبرداری نیز در موقعیت های مناسب در نظر گرفته شده طبق شرایط هندسی انتخاب شده صورت می پذیرد.

2-1) تهیه اندکس پرواز:

تعریف اندکس عکسی: تهیه اندکس عکسی یعنی رسم نوارهای پرواز و مشخص نمودن

مراکز عکس برداری بر روی این نوارها در مقیاس چهار یا پنج برابر کوچکتر از مقیاس اسمی عکسبرداری.

هدف از تهیه اندکس (راهنمای پرواز):

هدف از تهیه اندکس عکسی ایجاد یک دید کلی بر روی کلیه نوارهای پرواز شده می باشد. بگونه ای که به کمک آن بتوان از وضعیت پرواز تعداد و موقعیت نسبی عکس های تهیه شده و وجود فضاهای خالی احتمالی بین نوارهای پرواز اطلاع یافت. لازم به ذکر است طراحی نقاط کنترل زمینی مورد نیاز هر بلوک فتوگرامتری (جهت آنجام مثلث بندی هوایی) به کمک اندکس مذکور و با مشخص نمودن حد کار بر روی آن انجام می پذیرد.

3-1) تعیین مسیر پرواز و پوشش عکس ها:

الف) مسیر پرواز: برای اینکه عکس های برداشت شده کامل منطقه مورد نظر را بپوشاند منطقه را به بازیابی موازی تقسیم می کنند. هواپیما پرواز را در مسیر خطی مستقیم و افقی و موازات محور با نراول آغاز می کند. کمی قبل از ورود به محدوده منطقه عکس برداری شروع و همچنانکه ارتفاع هواپیما در مسیر پرواز تعیین شده به پیش می رود در فواصل مشخص عکس برداری می شود. پس از خارج شدن از منطقه باز هم عکس برداری ادامه می یابد یا بیرون از حد منطقه از هر طرف چند عکس در دست باشد. با اتمام عکسبرداری باند اول هواپیما دور می زند و باند دوم از منطقه در حالیکه پرواز در خطی مستقیم و افقی موازی با محور پرواز باند اول و بفاصله تعیین شده از محور پرواز باند ماقبل ادامه می یابد و عکس برداری به همین صورت تا آخر گرفته می شود.

ب) پوشش عرضی: برای اینکه منطقه ای به طور کامل توسط عکسها پوشیده شود باید عکسهای هر باند پرواز با عکسهای باندهای مجاور در قسمتی از منطقه مشترک باشد تا در اثر بروز عواملی که سبب ایجاد تنیر در پوشش عکسها می شود بین عکسهای باندهای مجاور (گپ) ایجاد نشود تا بتوان عکسها یا نقشه باندهای مختلف را به کمک قسمت مشترک آنها به یکدیگر اتصال و ارتباط داد. قسمت مشترک عکسهای هر دو باند مجاور را پوشش عرضی گویند. زیرا در جهت عمود بر امتداد محور پرواز (محور x) می باشد و معمولاً 20 تا 30 درصد ضلع عکس در نظر گرفته می شود.

دانلود گزارش کارآموزی مراحل کار فتوگرامتری برای تهیه نقشه

فهرست مطالب

مراحل کار فتوگرامتری برای تهیه نقشه (کارآموزی معماری)

1-1) طراحی و انجام پرواز برای عکسبرداری

هدف از تهیه اندکس (راهنمای پرواز)

3-1) تعیین مسیر پرواز و پوشش عکس ها

4-1) تعیین ارتفاع پرواز

5-1) تعیین سرعت هواپیما

3) تهیه اندکس عکسی:

هدف از کادرگیری:

روش کنترل

هدف ترانسفر نقاط:

روش کنترل:

4) طراحی نقاط کنترل عکس مسطحاتی و ارتفاعی:

5) نقشه برداری

محاسبات فتوگرامتری

تبدیل (مدل به نقشه)

پارادایز:

توجیه داخلی آنالوگ

توجیه داخلی محاسباتی

انجام توجیه داخلی

– توجیه خارجی (Exxterior Orientation)

مراحل پیش پردازش

منوی Point

تولید مدل و تبدیل

تبدیل عکس به نقشه

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است)

تعداد صفحات: 63

عبارات و واژگان کلیدی:

  • کارآموزی فتوگرامتری برای تهیه نقشه
  • گزارش کارآموزی فتوگرامتری برای تهیه نقشه
  • کارورزی فتوگرامتری برای تهیه نقشه
  • دانلود کارآموزی فتوگرامتری برای تهیه نقشه
  • دانلود گزارش کارآموزی فتوگرامتری برای تهیه نقشه
  • دانلود گزارش کار فتوگرامتری برای تهیه نقشه
  • خرید

کلیک برای خرید