دانلود کارآموزی عمران گودبرداری

کارآموزی عمران گودبرداری…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 44

حجم فایل: 489 کیلوبایت

قیمت: 5900 تومان

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

فهرست مطالب

گودبرداری

تا چه عمقی گودبرداری را ادامه می دهیم

پی کنی

دسترسی به زمین بکر

برای محافظت پایه ساختمان

ابعاد پی

انواع پی ها

لایه های پی های نواری:

کرسی چینی

شناژ

قالب بندی (کفراژبندی)

آرماتوربندی

ایزولاسیون (عایق رطوبتی):

سقف

پی سازی در ساختمانهای فلزی

پی های نقطه ای

بتن مگر

میله گردهای کف پی

اجزاء تشکیل دهنده ساختمانهای فلزی

ستونها

قسمتهای مختلف ستون

قسمت اصلی ستون

تسمه های اتصال

صفحه های تقویتی

لچگی یا ورق پشت بند

ورق بست

اتصال ستون به صفحه زیرستون

پل ها یا تیرهای اصلی

قسمتهای مختلف تیرهای اصلی و سقف

طریقه اتصال پل به ستون

نکاتی در مورد ساختن پلها

وصالی پلهای سراسری

اتصال دو پل که از کنار هم عبور می کنند

تیرهای لانه زنبوری

پروفیلهای اتصال و میله مهار

دیوارسازی

شمشه گیری

سرویسها

ژوئن یا درز انبساط

ژوئن در محل ستون و پی نقطه ای

نماسازی

نمای آجری

گودبرداری

آرماتوربندی

دانلود گزارش کارآموزی گودبرداری

کارآموزی گودبرداری آرماتور بندی

کارآموزی گود برداری

گود برداری

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است)

تعداد صفحات: 44

عبارات و واژگان کلیدی:

  • کارآموزی عمران گودبرداری
  • گزارش کارآموزی عمران گودبرداری
  • کارورزی عمران گودبرداری
  • دانلود کارآموزی عمران گودبرداری
  • دانلود گزارش کارآموزی عمران گودبرداری
  • دانلود گزارش کار عمران گودبرداری
  • خرید گزارش کارآموزی عمران گودبرداری
  • خرید گزارش کارورزی عمران گودبرد

کلیک برای خرید