دانلود گزارش کارآموزی شرکت قند شیروان

گزارش کارآموزی در شرکت قند شیروان…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 17

حجم فایل: 15 کیلوبایت

قیمت: 3000 تومان

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

تاریخچه شرکت:

سایر اطلاعات شرکت:

موضوع فعالیت شرکت:

فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:

مقدمه

تعریف سیستم:

همیت سیستم حقوق و دستمزد:

تعریف سیستم حقوق و دستمزد:

کنترل داخلی سیستم حقوق ودستمزد:

1. دایره کارگزینی:

. دایره ثبت اوقات کار:

برای انجام درست این موضوع از وسایل ومدارک زیر استفاده می شود:

1_کارت ساعت:

2_ماشین ساعت زن:

3. دایره حقوق ودستمزد:

الف) لیست حقوق ودستمزد به عنوان مدارک موسسه برای ارسال به سازمان

تامین اجتماعی واداره مالیات حقوق.

ب) سوابق ومحاسبات انفرادی درآمد وکسورات هر یک از کارکنان.

ج) صدور چک حقوقی.

حسابداری هزینه حقوق و دستمزد:

درآمد کارکنان:

پاداش:

هر یک از موارد زیر می تواند مبنای محاسبه پاداش واقع گردد:

نحوه ارتقاع سالیانه:

مبنای حقوق:

ذخیره مزایای پایان خدمت:

علی الحساب:

فرم تغییرات درآمدها و کسور غیر مستمر:

لیست پرداختی بانک:

ما موریت:

اضافه کاری:

نحوه محاسبه حقوق ماهیانه وپرداخت آن:

نحوه جمع آوری اطلاعات وکارکرد ماهانه:

کنترلهای لازم برای کارکردها وانتقال آن به لیست حقوق ودستمزد:

تاریخچه شرکت:

شرکت تولیدی قند شیروان در تاریخ 31/3/1337 تاسیس و تحت شماره 331 دراداره ثبت مشهد وشماره 8839 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است.

شرکت تا سال 1355 در مالکیت آقای محمد ولی مهروی قرار داشته و در سال مذبور قسمت عمده سهام شرکت توسط آقای هژبر یزدانی خریداری وشرکت تاتاریخ 15/9/1357 توسط نامبرده اداره می شده است. در سال 1370 به موجب صورتجلسه تنظیمی کارخانه از تاریخ 3/6/70 به بنیاد مستضعفان وجانبازان تحت عنوان شرکت تولیدی قند شیروان، قوچان، بجنورد تحویل گردیده است.

سایر اطلاعات شرکت:

تعداد کارکنان رسمی در فروردین ماه: اداری = 120 نفر

کارخانه = 494 نفر

تعداد سهام این شرکت 10947538 می باشدکه ارزش اسمی هرسهام آن 000/1ریال می باشد.

تعداد اعضاء هیئت مدیره 6 نفره بوده و حق امضاء با مدیر عامل شرکت می باشد.

حسابرسان داخلی، زیر نظر مدیر عامل شرکت می باشد.

موضوع فعالیت شرکت:

فعالیت شرکت طبق ماده 2 اساسنامه عبارت است از:

الف: انجام کلیه امور تولیدی مربوط به صنعت قند سازی و تصفیه و

استخراج شکر

ب: مبادرت هر گونه عملیات و معاملات مجاز به طور مستقیم و غیر مستقیم

برای انجام فعالیتهای مذکور در بند الف ضروری یا مفید باشد.

ج: مشارکت در سایر شرکتهایی که موضوع آنها با فعالیت در بند الف منطبق

ومرتبط باشد

مقدمه

تعریف سیستم:

سیستم مجموعه ای از اجزاء به هم پیوسته است که در جهت نیل به یک یاچند هدف با هم پیوسته اند به طوری که یک یا چند داده وارد آن شودیک یا چند داده از آن خارج می شود و سیستم از اجزاء کوچکتر تشکیل شده است. سیستم حقوق و دستمزد یکی از سیستمهای مهم موجود در داخل سیستم کلی موسسات است که نقش با اهمیتی درایجاد رابطه مناسب بین کارکنان، کارفرماو ادارات دولتی ایفا می کند.

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد:

هزینه حقوق و دستمزد نشان دهنده سهم نیروی کار در تولید محصولات

وارائه خدمات بوده و یکی از مهمترین هزینه های عملیاتی اغلب موسسات

است. وظایف حسابداران در مورد هزینه حقوق و دستمزد از ساده ترین و

در عین حال با اهمیت ترین آنها است. محاسبه و پرداخت درست و مناسب

حقوق و دستمزد یکی از عوامل موثر در ایجاد رابطه مطلوب بین کارکنان

(کارگران) و کارفرما می باشد.

مدارک سیستم حقوق و دستمزد که به درستی تهیه وبه آسانی قابل فهم

باشند نیز یکی دیگر از عوامل با اهمیت دربرقراری رابطه مناسب بین

مدیریت موسسات، کارکنان و مقامات قانونی از قبیل ادارات کار، بیمه،

مالیاتها و ………است.

تعریف سیستم حقوق و دستمزد:

درموًسسات مختلف پرداخت حقوق و دستمزد به هر یک از کارکنان

می تواند بر اساس ساعات کار به صورت دستمزد روزانه یا هفتگی ویا حقوق ماهانه باشد. هنگام پرداخت حقوق و دستمزد اطلاعات مربوط به دریافتی هر یک از کارکنان بایستی همراه با ریز محاسبات و مبتنی بر مدارک کارکرد وی پردازش و ارائه شود.

بنابراین می توان سیستم حقوق و دستمزد را به صورت زیر تعریف نمود:

سیستم حقوق ودستمزد مجموعه ای از اجزاء بهم پیوسته در داخل یک موسسه است که داده های مربوط به سهم نیروی کاردرتولید محصولات و یا ارائه خدمات را به صورتها و اطلاعات حقوق و دستمزد تبدیل می کند. داده های مربوط به سهم نیروی کار عبارتند از: نام کارمند، شماره تا مین اجتماعی، ساعات کارکرد، نرخ ودستمزد، اضافه کاری، کسورات بهینه ومالیات و…

کنترل داخلی سیستم حقوق ودستمزد:

کنترل داخلی مناسب برای سیستم حقوق ودستمزد مانند سایر روشهای کنترل داخلی که شامل تقسیم دقیق وظایف ومسئولیتها در سیستم حقوق ودستمزد است.

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است)

تعداد صفحات: 17

عبارات و واژگان کلیدی:

  • کارآموزی شرکت قند شیروان
  • گزارش کارآموزی شرکت قند شیروان
  • کارورزی شرکت قند شیروان
  • دانلود کارآموزی شرکت قند شیروان
  • دانلود گزارش کارآموزی شرکت قند شیروان
  • دانلود گزارش کار شرکت قند شیروان
  • خرید گزارش کارآموزی شرکت قند شیروان
  • خرید گزارش کارورزی شرکت قند

کلیک برای خرید