تحقیق تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش احتمالی نظامی آمریکا علیه ایران

مقدمه از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است. سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیا…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 49

حجم فایل: 41 کیلوبایت

قیمت: 11000 تومان

مقدمه:

از آنجائیکه هسته اصلی این موضوع پژوهشی، تاکید و توضیح فایده بودن مکتب اقتصادی و بویژه لیبرالیسم در ارائه راه حل های منطقی و انساندوستانه برای معضلات و مشکلات بشری در تمام ابعاد و جنبه های آن است. سعی شده در روند نگارش این تحقیق و تمام نقاط آن از مکتب اقتصادی و تاثیر آن بر توجیه و جهت دهی سیاست کشورها استفاده شود و امیدوارم در جای مناسب قرار گرفته باشد. در واقع در محدوده روابط بین الملل، بهره گیری از راهکارهای غیر نظامی برای تحقق اهداف طراحی شده در وسیع ترین معنا، فزونترین در صد تحقق و در محدود ترین دیدگاه، کمترین میزان ناکار آمدی را قلم می زند که ریشه در توانمندی عاملان آن دارد. و متاسفانه چنین پیامدهای در صحنه بین المللی با وجود طیف وسیع از همکاری و وابستگی، پیامدهای خشونت بار هم دیده می شود، و این بخاطر وجود بعضی از اعضای قدرت طلب و جنگجو و خود خواه می باشد، ولی باز هم گیتی علو از اعضای بسیاری از خیر خواه و مسالمت آمیز و ذات نیک امتیاز دارد. خلاصه، تلاش شده است که در این تحقیق، از ایده ها و ارزش های لیبرال گرا برای مطابقت دادن این مکتب با کارآمدی آن در ابطال کار آمدی اقدام نظامی و اثبات فعال بودن همکاری و گفتگو در حل بحران ها بین بازیگران بین المللی مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مطاب:

مقدمه

چهار چوب نظری

فصل اول

ژئواکونومیک خلیج فارس

عوامل همگرایی و همکاری

همکاری های اقتصادی کشورهای خلیج فارس

تولیدات نفتی و غیر نفتی

منابع

فصل دوم

سیاست خارجی امریکا در خلیج فارس

اهداف سیاست خارجی امریکا و منافع آن در خلیج فارس

اهداف سیاسی

اهداف اقتصادی

اهداف امنیتی – نظامی

ایران و سیاست خارجی امریکا

برنامه هسته ای ایران و اقدام احتمالی نظامی امریکا

کشور های عربی خلیج فارس و اقدامات امریکا

جامعه بین الملل و راه حل های منطقی و مدیریت بحران هسته ای ایران

نتیجه گیری

منابع

عبارات و واژگان کلیدی:

  • تاثیر عامل اقتصاد و ابعاد آن بر کنش آمریکا
  • کنش نظامی آمریکا علیه ایران
  • عوامل اقتصادی
  • کنش احتمالی
  • کنش احتمالی نظامی
  • نظام آمریکا علیه ایران
  • کنش آمریکا علیه ایران
  • بررسی عملکرد آمریکا علیه ایران
  • نقش عوامل مختلف در واکنش آمریکا
  • دانلود تح

کلیک برای خرید