کارآموزی شرکت ایزوگام سامان گستر دلیجان

کار آموزی شرکت ایزوگام سامان گستر دلیجان…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 60

حجم فایل: 61 کیلوبایت

قیمت: 6500 تومان

دانلود گزارش کارآموزی در شرکت ایزوگام سامان گستر دلیجان

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

فهرست مطالب

فصل اول: معرفی شرکت ایزوگام سامان گستر دلیجان

بخش اول: تاریخچه شرکت 4

بخش دوم: سرمایه و سهام شرکت 4

بخش سوم: موضوع شرکت 5

بخش چهارم: مرکز اصلی شرکت 5

بخش پنجم: اجزای شرکت 5

بخش ششم: اداره امور شرکت 6

بخش هفتم: سال مالی و صورتحساب شش ماهه 6

بخش هشتم: وضعیت پرسنل 7

فصل دوم: چارت سازمانی وشرح وظیفه

بخش اول: نمودار سازمانی شرکت تک تاب ظریف 8

بخش دوم: شرح وظایف 9

فصل سوم: حسابداری

بخش اول: حسابدار 23

بخش دوم: تعریف حسابداری 23

بخش سوم: وضعیت مالی 24

بخش چهارم: حساب 25

بخش پنجم: ثبت رویدادهای مالی در اسناد حسابداری 26

بخش ششم: سند پرداختی 29

بخش هفتم: لیست بیمه 30

بخش هشتم: تنخواه گردان 31

بخش نهم: تراز آزمایشی حساب های دفتر کل 32

بخش دهم: صورت های مالی طبقه بندیشده 33

بخش یازدهم: بستن حساب ها 47

فصل چهارم: نتیجه گیری

نتیجه گیری 52

فهرست جداول:

چارت سازمانی 8

سند حسابداری 54

سند پرداختی 55

لیست بیمه 56

لیست تنخواه گردان 57

صورت سود و زیان 58

ترازنامه 59

صورت گردش وجوه نقد 60

کارآموزی شرکت ایزوگام سامان گستر دلیجان – سهامی خاص

گزارش کارآموزی در بخش حسابداری شرکت ایزوگام

مختصری از گزارش کارآموزی:

شرکت ایزوگام کستر دلیجان در سال 1380 به ثبت رسیده و از سال 1382 تولید خود به صورت عادی آغاز کرد. سهام این شرکت به میزان 100 سهم 000/000/25 ریالی به مبلغ 000/000/500/2 ریال می باشد. این شرکت به صورت سهامی خاص اداره می گردد. تولید گونی فعالیت اصلی شرت می باشد. مجموع عمومی عادی، مجمع عمومی فوق العاده بازرسی یا بازرسان اجزای شرکت هستند. شرکت تولید هیئت مدیره ای متشکل از 3 نفر اداره می شود. مدیر عاملی از بین هیئت مدیره وظیفه انجام کارهای جاری شرکت را به عهده دارد. شرکت در کل 105 نفر پرسنل دارد: 15 نفر در دفتر مرکزی و 90 نفر در کارخانه.

قسمت مالی شرکت توسط مدیر مالی واداری اداره می شود. و حسابدار، منشی و انبار دار زیرنظر او فعالیت می کنند. یک حسابدار وظیفه هایی مانند: ثبت اسناد مثبته و انتقال آنها به دفتر روزنامه، کل ومعین، تهیه وتنظیم لیست بیمه و تهیه صورت های مالی را به عهده دارد.

ابتدایی ترین کار یک حسابدار دریافت اسناد مثبته، تجزیه و تحلیل آنها و ثبت آن در اسناد حسابداری است. وضعیت مالی هرشرکت با دارایی، بدهی و سرمایه مشخص می شود که اجزای معادله حسابداری را تشکیل می دهند. دارایی هامنابع اقتصادی یک شرکت است که انتظار می رود در آینده منفعتی برای شرکت داشته باشد. بدهی ها تعهدات شرکت در برابر افرادی خارج از شرکت هستند و سرمایه تعهدات شرکت نسبت به مالکین شرکت. بنابراین:

دارایی= بدهی + سرمایه

برای طبقه بندی اطلاعات حسابداری ابزاری تحت عنوان حساب وجود دارد که در دفتر کل موجود می باشد. در طی دوره حسابدار با زدن سندهایی مانند بیمه، تنخواه گردان، بانک و… وظایف خود را انجام می دهد. در پایان دوره باید وضعیت عملکرد موسسه مشخص شود. صورتحساب سود و زیان و ترازنامه و صورت حساب سرمایه صورت های مالی هستند که عملکرد موسسه را نشان می دهند و اطلاعاتی را در اختیار علاقه مندان به اطلاعات مالی شرکت قرارمی دهند. در پایان نیز با بستن حساب های موقت و تهیه ترازآزمایشی اختتامی چرخه حسابداری که در طول هر دوره مالی تکرارمی شود، به اتمام می رسد

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت (word) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است)

تعداد صفحات: 60

عبارات و واژگان کلیدی:

  • کارآموزی ایزوگام سامان گستر
  • گزارش کارآموزی ایزوگام سامان گستر
  • کارورزی ایزوگام سامان گستر
  • دانلود کارآموزی ایزوگام سامان گستر دلیجان
  • دانلود گزارش کارآموزی ایزوگام سامان گستر دلیجان
  • دانلود گزارش کار ایزوگام سامان گستر دلیجان
  • خرید گزارش کارآموزی ایز

کلیک برای خرید