گزارش کارآموزی بر پایی ساختمان

گزارش کارآموزی بر پایی ساختمان مرکزی فرهنگسرای معرفت…

فرمت فایل دانلودی: zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 20

حجم فایل: 1,481 کیلوبایت

قیمت: 5000 تومان

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است:

بازدید از زمین و ریشه کنی

قبل از شروع هر نوع عملیات ساختمانی باید زمین محل ساختمان بازدید شده و وضعیت و

فاصلهیآن نسبت به خیابان ها و جاده های اطراف وهمچنین چگونگیدسترسی به خیابان های اصلی

مورد بازرسی قرار گیرد. بعد از بررسی های کافی و در صورت نبود مشکل اقدام به آغاز پروژه می نماییم.

در این بررسی ها باید دقت شود تا ما مشکلی از لحاظ ورود و یا خروج ماشین آلات نداشته باشیم و ضمنا

جای کافی برای مصالح پای کار فراهم کنیم. سپسنسبت به ریشه کنی (کندن ریشه های نباتی که

ممکن است در زمین روییده باشند) اقداممی شود و خاک های اضافی به بیرون حمل گردد و بالاخره باید

شکل هندسی زمین و زوایای آن کاملا معلوم شده وبا نقشه ساختمانی کاملا مطابقت داشته باشد

2. پیاده سازی نقشه

پس از بازدید محل وریشهکنی، نوبت به پیاده کردن نقشه بر روی زمین می شود. منظور از پیاده کردن

نقشه یعنی انتقال نقشه ساختمان از روی کاغذ بر روی زمین به وسیله ابزار آلات در دسترس با ابعاد اصلی

به طوری که محل دقیق پی ها و ستون ها و دیوار ها و عرض پی ها روی زمین به خوبی مشخص باشد.

باید دقت داشت که این مرحله یکی از مهمترین مراحل ساخت می باشد چرا که کوچکترین اشتباهات در

این مرحلهقابل صرفنظر نبوده و اگر این خطا ها از مقدار مجاز آیین نامه ای بیشتر باشد، باید اقدام به

تخریب کل ساختمان کرد. حالبرای پیاده کردن نقشهدو راه داریم اگر ساختمان مهم و بزرگ بود می

بایستاز دوربین های نقشه برداری استفاده شود ولی برای پیاده کردن نقشه ساختمان های معمولی و

3

کوچک از متر و ریسمان بنایی می توان بهره برد که دقت لازم برای کارهای معمولی را دارند. برای پیاده

کردن نقشه با متر و ریسمان کار ابتدا باید محل کلی ساختمان را روی زمین مشخص نموده و بعد با

کشیدن ریسمان کار به یکی از امتداد های تعیین شده و ریختن گچ، یکی از خطوط اصلی ساختمان را

تعیین کردو بعد خطوط دیگر را با هم

این فایل شامل: صفحه نخست، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت (pdf) در اختیار شما قرار می گیرد.

(نکته: شما میتوانید فایل اصلی را پرینت گرفته و صفحه اول را با توجه به مشخصات خود در word تغییر دهید)

تعداد صفحات: 20

عبارات و واژگان کلیدی:

 • کارآموزی ساختمان مرکزی فرهنگ سرا
 • گزارش کارآموزی رشته عمران
 • کارورزی ساختمان
 • دانلود کارآموزی فرهنگ سراس معرفت
 • دانلود گزارش کارآموزی
 • دانلود گزارش کار
 • خرید گزارش کارآموزی
 • خرید گزارش کارورزی
 • دانلود پروژه کارآموزی
 • سایت گزارش کارآموزی
 • word

کلیک برای خرید