ترجمه مقاله اهمیت موضوع حیات و شیوه های ایجاد آن، به همراه اصل مقاله

مقاله ترجمه شده با عنوان اهمیت موضوع حیات و شیوه های ایجاد آن، به همراه اصل مقاله…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 6

حجم فایل: 75 کیلوبایت

قیمت: 11500 تومان

ترجمه مقاله اهمیت موضوع حیات و شیوه های ایجاد آن، به همراه اصل مقاله

مقاله ترجمه شده با عنوان اهمیت موضوع حیات و شیوه های ایجاد آن، به همراه اصل مقاله

عنوان انگلیسی مقاله:

Significance of life and ways of creating it

عنوان فارسی مقاله:

اهمیت موضوع حیات و شیوه های ایجاد آن

دسته بندی: حقوق

فرمت فایل ترجمه شده: Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 6

ترجمه سلیس و روان آماده خرید می باشد.

بخشی از ابتدای مقاله:

Significance of life and ways of creating it are certainly recognized from the perspectives of various religions, domestic legal systems, accepted international laws and principles. Great religions in range of history had emphasized on orders and affairs which are related or resulted in fertility. Different legal systems have also been dealing with relevant issues. These issues have widely spread through the world due to its importance and therefore, in some cases grounds have been provided for government to claim responsibility. Considerable relevant principles, rules, texts and orders are issued internationally.

ترجمه بخشی از ابتدای مقاله:

اهمیت موضوع حیات و شیوه های ایجاد آن از دیدگاه ادیان، نظام های حقوقی داخلی و سازوکارها، اصول و قواعد پذیرفته شده بین المللی بر کسی پوشیده نیست. دین های بزرگ در گستره تاریخ، تاکید ویژه ای بر احکام و امور مربوط یا منتج به باروری داشته اند. نظام های حقوقی گوناگون نیز تا به امروز درگیر مباحث مر بوط به این موضوعند. به دلیل اهمیت، این مباحث به گستره بین المللی نیز گسترش یافته و در مواردی، موجبات ادعای مسئولیت دولت را نیز فراهم آورده است اصول، قواعد، متون و احکام بین المللی صادر شده در این باره، در خور توجه اند.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • اهمیت
 • موضوع
 • حیات
 • شیوه
 • Significance
 • life
 • ways
 • creating
 • ترجمه
 • مقاله
 • خرید
 • فروش
 • جزوه
 • گزارش
 • پروژه
 • تحقیق
 • دانشجویی
 • مهندسی
 • مقاله
 • ارائه
 • دانشگاهی

کلیک برای خرید