ترجمه مقاله رابطه چرخشی سطح کارایی- اثربخشی: از دیدگاه چندسطحی به همراه اصل مقاله

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه چرخشی سطح کارایی- اثربخشی: از دیدگاه چندسطحی…

فرمت فایل دانلودی: rar

فرمت فایل اصلی: Word

تعداد صفحات: 4

حجم فایل: 70 کیلوبایت

قیمت: 11500 تومان

ترجمه مقاله رابطه چرخشی سطح کارایی- اثربخشی: از دیدگاه چندسطحی به همراه اصل مقاله

مقاله ترجمه شده با عنوان رابطه چرخشی سطح کارایی- اثربخشی: از دیدگاه چندسطحی

عنوان انگلیسی مقاله:

Efficacy- Performance Sepirals: A Multileveple Respectiv

عنوان فارسی مقاله:

به ورزی معنوی

دسته بندی: روان شناسی

فرمت فایل ترجمه شده: Word (قابل ویرایش)

تعداد صفحات فایل ترجمه شده: 4

ترجمه سلیس و روان مقاله آماده خرید می باشد.

خلاصه مقاله:

Despite the amplifying nature of the efficacy-performance relationship, almost all the theory and research at the individual level of analysis has been focused on the determinants of self-efficacy and on how to improve self-efficacy and motivation and, consequently, performance. The little empirical evidence that is available comes from Bandura s (1977,1986) study of pathologies such as anxiety, phobias, and depression. Intense anxiety and beliefs of inefficacy create a negative framework for interpreting new information such that inefficacy appraisals are perpetuated, often leading to debilitating behavior. Other evidence of spirals can be found by attending to data reported in the few longitudinal studies of self-efficacy. For example, Bandura and Jourden (1991) noted that some subjects experienced a progressive deterioration in both self-efficacy and performance. Such statements noting the amplifying nature of spirals usually are incidental to the main focus of the work.

ترجمه خلاصه مقاله:

علیرغم ماهیت گسترده ارتباط میان سطح کارایی (عملکرد) و اثربخشی می توان اذعان نمود که تقریباً تمامی نظریه ها و پژوهش ها در سطح تجزیه و تحلیل فردی بر روی عامل تعیین کننده اعتقاد به توانایی های خود در انجام کار (خود اثربخشی)، نحوه ارتقای این عامل و انگیزش و نهایتاً سطح کارایی تمرکز دارند. شواهد و مدارک اندکی از طریق پژوهش های آسیب شناسی بندورا (1977-1986) بر روی مواردی همچون اضطراب، هراس، افسردگی حاصل گردید. اضطراب شدید و اعتقاد به ناکارآمدی یک چارچوب منفی در زمان تفسیر اطلاعات جدید همچون ناکارآمدی سنجی های که دائمی هستند را ایجاد می نماید و اغلب منجر به رفتار تضعیف کننده می گردند. سایر مدارک و شواهد روابط چرخشی را میتوان با بررسی داده های گزارش شده در اندکی از مطالعات طولی با موضوع اعتقاد به توانایی های خود در انجام کار یافت. به عنوان مثال بندورا و جوردن در سال 1991 متذکر گشتند که برخی از موضوعات عامل «فرسایش پیشرو» را در سطح عملکرد و اعتقاد به توانایی های خود در انجام کار آزموده اند. چنین اظهاراتی در خصوص ماهیت گسترده روابط چرخشی به منظور تمرکز کامل بر انجام کار ضروری هستند.

عبارات و واژگان کلیدی:

 • رابطه
 • چرخشی
 • سطح کارایی
 • اثربخشی
 • دیدگاه
 • چندسطحی
 • ترجمه
 • مقاله
 • خرید
 • فروش
 • جزوه
 • گزارش
 • پروژه
 • تحقیق
 • دانشجویی
 • مهندسی
 • مقاله
 • ارائه
 • دانشگاهی

کلیک برای خرید