ستارگان

به طور کلی ستارگان دارای مراحل مختلف جنینی، کودکی و جوانی و پیری هستند. پس از اکتشاف برابری جرم و انرژی توسط انیشتن دانشمندان تشخیص دادند، که کلیه ستارگان باید تغییر و تحول یابند. هر ستاره هنگامی که نور، انرژی پخش می کند، مقداری از ماده خویش را مصرف می کند. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 43

حجم فایل: 120 کیلوبایت

قیمت: 9000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:

فهرست مطالب:

مقدمه

بیان مسئله

اهداف پژوهش

اهمیت پژوهش

سؤال پژوهش

تولد ستاره

انواع مختلف ستارگان

ستارگان دیگر

دمای ستارگان

ستارگان اصلی

ستارگان متغیر

دوتاییهای گرفتگی

ستارگان ثابت

ستارگان موقت

ستاره نوترونی

منبع انرژی ستارگان

انرژی پتانسیل گرانشی

انرژی حرارتی

انرژی هسته ای

جرم ستارگان

حرکت ستارگان

نامگذاری ستارگان

رنگ ستارگان

عمر ستارگان

رده بندی ستارگان

سحابی سیاره ای

تأثیر نیروی گرانش بر زندگی ستارگان

تشکیل کوتوله سفید

تشکیل سیاهچاله

ستارگان دوتایی

تحول ستارگان

نسل اول ستارگان

نسل دوم ستارگان

نسل سوم ستارگان

قدر ظاهری

تکامل ستارگان

مرگ ستارگان

صور فلکی

تجزیه و تحلیل

منابع

قسمتی از متن:

به طور کلی ستارگان دارای مراحل مختلف جنینی، کودکی و جوانی و پیری هستند. پس از اکتشاف برابری جرم و انرژی توسط انیشتن دانشمندان تشخیص دادند، که کلیه ستارگان باید تغییر و تحول یابند. هر ستاره هنگامی که نور، انرژی پخش می کند، مقداری از ماده خویش را مصرف می کند. ستارگان همیشگی نیستند، روزی به دنیا آمده اند وروزی هم از دنیا خواهند رفت. ستارگان گوی های بزرگی از گاز بسیار گرم هستند که به واسطه نورشان می درخشند.

در سطح دمای آنها هزاران درجه است و در داخل دمایشان بسیار بیشتر است. دراین دماها ماده نمی تواند به صورت های جامد یا مایع وجود داشته باشد. گازهایی که ستارگان را تشکیل می دهند بسیار غلیظ تر از گازهایی هستند که معمولاً بر سطح زمین وجود دارند. چگالی زیاد آنها در نتیجه فشارهای عظیمی است که در درون آنها وجوددارد.

عبارات و واژگان کلیدی:

  • انواع مختلف ستارگان
  • منبع انرژی ستارگان
  • تأثیر نیروی گرانش بر زندگی ستارگان

کلیک برای خرید