بررسی سلامت روانی در خانواده خلبانان نظامی

هدف پژوهش حاضر، بررسی سطح سلامت روانی در خانواده های خلبانان نظامی و همچنین بررسی سطح سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با همسران افراد عادی، می باشد. …

فرمت فایل دانلودی: doc

فرمت فایل اصلی: doc

تعداد صفحات: 216

حجم فایل: 1,037 کیلوبایت

قیمت: 36000 تومان

ذخیره صفحه به صورت PDF

چند فایل مشابه:


  • دانلود تحقیق در مورد بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور، در قالب doc و در 92 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات و مقدمه، 1-1 مقدمه، 1-2 بیان مسأله، 1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق، 1-4 اهداف تحقیق، 1-5 فرضیه ها و سؤالات… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 92 حجم فایل: 196 کیلوبایت قیمت: 6900 تومان دانلود تحقیق در مورد بررسی سلامت روانی کارکنان بهزیستی شهر نیشابور، در قالب word و در 92 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: کلیات و مقدمه 1-1 مقدمه 1-2 بیان مسأله 1-3 اهمیت…

  • دانلود پژوهش با موضوع بررسی رابطه میان هوش هیجانی و سلامت روانی در سال تحصیلی 85-1386، در قالب word و در 140 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: کلیات پژوهش، مقدمه، بیان مسأله، اهمیت نظری و عملی پژوهش، پیشینه تحقیق، اهداف پژوهش، فرضیه های پژوهش، تعاریف مفاهیم، تعاریف نظری، تعاریف عملیاتی... … فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: docx تعداد صفحات: 140 حجم فایل: 655 کیلوبایت قیمت: 9000 تومان دانلود پژوهش با موضوع بررسی رابطه میان هوش هیجانی و سلامت روانی در سال تحصیلی 85-1386، در قالب word و در 140 صفحه، قابل ویرایش،…

  • مقدمه: همه چیز از یک مقدمه کوچک شروع شد و سپس بالا گفت «یان مور» دانش آموز سال آخر جفرسون در بروکلین با دوست خود خلیل سامپتر پانزده ساله اختلافی پیدا کرده بودند از پی این اختلاف به عیب جویی کردن از او و تهدید وی پرداختن در آن لحظه این نزاع به حد انفجار خود رسیده بود. خلیل از ترس اینکه یان و تامر… فرمت فایل دانلودی: rar فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 106 حجم فایل: 75 کیلوبایت قیمت: 21000 تومان مقدمه: همه چیز از یک مقدمه کوچک شروع شد و سپس بالا…

  • دانلود جزوه جغرافیای نظامی (مختص جغرافیای نظامی) رشته جغرافیا، در قالب word و در 46 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: جغرافیای نظامی، علمی است که بر تأثیر محیط های فرهنگی و طبیعی بر خط مشی ها، برنامه ها، عملیات رزمی- پشتیبانی و سیاسی… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 46 حجم فایل: 96 کیلوبایت قیمت: 7800 تومان دانلود جزوه جغرافیای نظامی (مختص جغرافیای نظامی) رشته جغرافیا، در قالب word و در 46 صفحه، قابل ویرایش. بخشی از متن تحقیق: جغرافیای نظامی، علمی است که بر تأثیر محیط های فرهنگی…

  • دانلود تحقیق با موضوع آیا بین سلامت روانی افراد درونگرا با سلامت روانی افراد برونگرا تفاوت وجود دارد، در قالب word و در 99 صفحه، قابل ویرایش، شامل فصل اول: مقدمه، بیان مساله، اهمیت و ضرروت تحقیق، پیشینه پژوهش، اهداف پژوهش، سوالات پژوهش… فرمت فایل دانلودی: zip فرمت فایل اصلی: doc تعداد صفحات: 99 حجم فایل: 106 کیلوبایت قیمت: 11600 تومان دانلود تحقیق با موضوع آیا بین سلامت روانی افراد درونگرا با سلامت روانی افراد برونگرا تفاوت وجود دارد، در قالب word و در 99 صفحه، قابل ویرایش، شامل: فصل اول: مقدمه بیان مساله اهمیت…

فهرست مطالب:

مقدمه

فصل اول: بیان مسأله

مقدمه

بیان مسأله

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

سؤالهای پژوهش

مفاهیم و متغیرهای عملیاتی

خلاصه فصل

فصل دوم: گستره نظری موضوع و پیشینه تحقیقاتی

مقدمه

مبانی نظری

مفهوم سلامت

نگاهی تاریخی به سلامت و بیماری

الگوهای سلامت

مقایسه الگوهای سلامت

ابعاد سلامت

سلامت روانی

مفهوم سلامت روانی در نظریه های مختلف

تعریف تنیدگی

تاریخچه تنیدگی

انواع تنیدگی

محرکهای تنیدگی زا

هزینه تنیدگی

منابع تنیدگی و زندگی حرفه ای

عوامل تنیدگی شغلی

مکانیزمهای تأثیر تنیدگی

واکنشهای جسمانی در مقابل تنیدگی

نشانگان سازگاری عمومی سلیه

ارتباط تنیدگی با بهداشت و سلامت روانی

آثار روانشناختی تنیدگی

تنیدگی و بیماریها

تنیدگی و رویدادهای زندگی

پیشگیری و درمان

کاهش تنیدگی در محیط کار

یافته های پژوهشی

پژوهشهای داخلی

پژوهشهای خارجی

خلاصه فصل

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه

نوع پژوهش

جامعه آماری

گروه نمونه

روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری

روشهای آماری

خلاصه فصل

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

یافته های توصیفی

یافته های استنباطی

یافته های جانبی

خلاصه فصل

فصل پنجم: تفسیر نتایج

مقدمه

تفسیر خلاصه ای از پژوهش

بحث و بررسی درباره یافته های پژوهشی

محدودیتهای پژوهش

پیشنهادات

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع انگلیسی

ضمائم

قسمتی از متن:

هدف پژوهش حاضر، بررسی سطح سلامت روانی در خانواده های خلبانان نظامی و همچنین بررسی سطح سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با همسران افراد عادی، می باشد.

در این پژوهش، عامل حرفه پر تنش خلبانی به عنوان متغیر پیش بین و سلامت روانی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند. جامعه پژوهش متشکل از 120 نفر از خانواده های خلبانان نظامی است که از این 120 نفر، 32 نفر را همسران و 86 نفر را فرزندان تشکیل می دهند و همچنین 30 نفر از همسران افراد عادی نیز جهت مقایسه با 30 نفر از همسران خلبانان نظامی از نظر سطح سلامت روانی، از جامعه در دسترس به گروه نمونه پژوهش اضافه گردید. اما در نهایت 148 پرسشنامه بازگردانده شده مورد تجزیه و تحلیل آماری انجام گرفت.

پژوهش حاضر، یک پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی است. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه SCL-90-R و پرسشنامه مشخصات فردی -خانوادگی می باشد. این پژوهش در نهایت به شش سؤال اصلی پاسخ می دهد که این شش سؤال عبارتند از:

1-سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

2-سلامت روانی همسران افراد عادی در چه سطحی است؟

3-سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با سلامت روانی همسران افراد عادی در چه سطحی است؟

4-سلامت روانی فرزندان خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

5-سلامت روانی همسران خلبانان نظامی در مقایسه با سلامت روانی فرزندان خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

6-سلامت روانی فرزندان دختر خلبانان نظامی در مقایسه با سلامت روانی فرزندان پسر خلبانان نظامی در چه سطحی است؟

عبارات و واژگان کلیدی:

  • نگاهی تاریخی به سلامت و بیماری
  • مفهوم سلامت روانی در نظریه های مختلف
  • واکنشهای جسمانی در مقابل تنیدگی

کلیک برای خرید